angela_hafstrom

20 år sedan Fadime mördades – jämställdheten i Sverige ska gälla alla

Fadime Sahindal är en av vår tids största frihetssymboler. I dagarna är det 20 år sedan Fadime mördades av sin pappa. Jag minns exakt var jag var, och hur jag kände, när jag fick veta att detta fruktansvärda skett.

Jag befann mig på den kvinnojour för invandrarkvinnor i Stockholm där jag på den tiden arbetade ideellt. Vi planerade en insats för att sätta fokus på det som få kände till, och ännu färre ville prata om. Fadime skulle ha medverkat i insatsen. För att berätta sin historia om hur hon hotades till livet, förskjutits av släktingar och tvingats leva skyddad från sin familj för att hon velat ha friheten till egna livsval.

Trots att Fadime levde i ständig fruktan för sitt liv vågade hon berätta för oss hur hon och andra unga, levde i hedersrelaterat våld och förtryck. Hon berättade för att skapa förändring, och göra skillnad. För de som skulle komma efter, och för de som inte lyckats ta sig ur som hon gjort. Priset hon fick betala för att skapa förändring och leva i frihet var i slutändan sitt eget liv. Hon mördades av sin pappa den 21 januari 2002 i ett trapphus i Uppsala.

Fadimes tragiska död satte ansikte på hedersrelaterat våld och förtryck. På manifestationen på Sergels torg några dagar senare kom tusentals för att sörja Fadime och mana till förändring. Fler fick upp ögonen. Det var flera minusgrader ute, jag minns det som om att det var hur kallt som helst, men samtidigt värmdes jag av alla facklor, och alla runtomkring mig. Engagemanget var stort och varmt den dagen. Vad har hänt sen dess? Vad har hänt de senaste 20 åren?

Många fler har råkat illa ut i hederns namn. Allt för många riskerar att mördas, misshandlas eller tvingas till äktenskap. Att få sin frihet och sina rättigheter begränsade med motivet att bevara familjens heder. Hedersförtryck är inte bara ett av Sveriges största jämställdhets­problem, det handlar även om en allvarlig kriminalitet som måste stoppas. 

Liberalerna satte tidigt ljuset på det här, när andra politiska krafter antingen höll tyst eller relativiserade. Tack vare oss har det skett historiskt stora insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, och idag är lagstiftningen bättre och kunskapen högre. Mycket mer behöver göras. Att bekämpa hedersförtryck handlar om frihet. Det handlar om att alla oavsett bakgrund ska ta del av och åtnjuta sina mänskliga fri- och rättigheter. Det handlar om att jämställdheten i Sverige ska gälla alla. 

Liberala Kvinnor kräver;

  • Ökade kunskapssatsningar och resurser inom polis, domstol, vård, skola och socialtjänst för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Pröva utvisning av dem som begår hedersbrott samtidigt som offret får stanna.
  • Skärp lagen mot barn- och tvångsäktenskap.
  • En nationell kartläggning av könsstympning.  
  • Kriminalisera oskuldskontroller och oskuldsoperationer. 

Jag minns inte bara var jag var när jag hörde att Fadime mördats av sin pappa, jag minns också vad jag kände. Jag kände chock, sorg och förtvivlan, och jag tänkte ”det här får aldrig hända igen”. Men det gjorde det. Det har hänt många gånger sedan dess. Varje gång är en gång för mycket.

Fadime och jag är födda samma år, med 12 dagars mellanrum. Fadime skulle ha fyllt 47 år i år. Hon skulle ha fått välja själv hur hon ville leva sitt liv, vem hon ville leva med, om hon ville skaffa barn, var hon skulle bo och vad hon skulle sysselsätta sig med. Medans jag har haft förmånen att kunna göra allt det där, har hon inte kunna göra det för att hennes liv togs ifrån henne.

Några månader innan hon blev mördad talade Fadime Sahindal i riksdagen. Hon bad oss att inte blunda för hedersförtrycket och sa: ”oavsett vilken kulturell bakgrund man har bör det vara en självklarhet att både få ha sin familj och det liv man önskar sig”.

20 år har gått, och jag konstaterar att Fadime har blivit en av vår tids största frihetssymboler, utifrån den kamp hon drev för att sätta fokus på hedersfrågan, och skapa förändring för andra.

Trots att det gått så många år, och de flesta av oss inte längre blundar på samma sätt som vi gjorde före hennes död, lever fortfarande många under hot och kontrolleras i hederns namn. Det är inte värdigt vårt liberala, demokratiska och jämställda samhälle. Vi kan bättre än så.

Angela Hafström – distriktsordförande för Liberala Kvinnor i Jönköpings län

L vill behålla enprocentmål

Raymond Pettersson, centerpartiet skriver i en debattartikel 28 juli om behovet av att värna det så kallade enprocentmålet i biståndet inte minst i dessa tider när fattigdomen ökar i världen i spåren av coronapandemin. Vi liberaler delar mycket av det som Raymond Pettersson skriver. Därför blir det förvirrande när Raymond Pettersson främst pekar ut Liberalerna i artikeln och anklagar oss för att vara tysta i biståndsfrågor. Vi förstår givetvis om Raymond Petterson inte har tid eller möjlighet att läsa allt som skrivs i biståndsdebatten men vi tipsar gärna om den artikel i slutet av juni i Sydsvenskan där vi skriver om liberala prioriteringar i biståndsfrågor och där vi också tar tydlig ställning för fortsatt försvar av enprocentsmålet.Vi ser också med oro på att det från flera partier öppnas upp för att skära i biståndet under förevändning att resurserna behövs i Sverige. Tyvärr finns detta synsätt både till höger och till vänster. Moderaterna driver som Pettersson mycket riktigt påpekar en linje att skära i biståndet. Men även i betänkandet från Socialdemokraternas Jämlikhetskommission framhålls möjligheten att sänka biståndet för att frigöra resurser till behov i Sverige. Ett sådant synsätt bidrar i förläningen enbart till en mer isolationistisk värld där svenska intressen står i konflikt med internationella intressen. Självklart ska vi inte blunda för de problem som Sverige står inför men att sätta dessa mot global fattigdom är inte vägen framåt. Pandemin har visat hur sårbar utvecklingen är. 120 miljoner människor har fallit tillbaka i extrem fattigdom och utsatthet. För första gången på en generation ökar den extrema inkomstfattigdomen. Samtidigt är vi medvetna om att vi innan pandemin var på väg att utrota fattigdomen i världen. Den utvecklingsriktningen behöver vi hitta tillbaka till och i det arbetet är biståndsmålet avgörande.Liberal politik är internationell i sin utgångspunkt och vi ser internationellt samarbete som fundamentalt. Vi dock ett behov av att biståndet reformeras både på kort – och långsikt. Världen förändras och vi välkomnar den globalisering som är här för att stanna men den för också med sig krav på förändringar av internationell samverkan och med den biståndets struktur.

Vi delar flera av de ingångar och prioriteringar som Raymond Pettersson för fram i sin artikel. Vi tror på ett bistånd som prioriterar jämställdhet och mänskliga rättigheter. Till detta fogar vi områden såsom demokratibistånd, klimatbistånd och ett prioriterat akutbistånd. Det tål att poängteras att Liberalerna är det enda parti i riksdagen som sätter demokratikriteriet främst i biståndspolitiken. Det handlar om att stärka institutioner, civilsamhällets röster och att arbeta för minoriteters rättigheter. Demokratiska samhällen leder per automatik till en jämnare fördelning av resurser, mer jämlikhet och mer jämställdhet.

Vi noterar att Raymond Pettersson inte nämner EU i sin artikel om biståndet. För oss Liberaler är EU mer än skog och jordbruk. Liberalerna är starka EU-vänner. EU har stora möjligheter som biståndsaktör. Större biståndsprojekt kan hanteras av EU-kommissionen snarare än enskilda medlemsländer. EU-kommissionen kan också göra mer för att koordinera bistånd mellan länder, inte minst katastrofbistånd.

Vi tror att politiken gagnas av en sansad debatt. Att svinga fritt och utan ordentligt underlag är sällan ett bra recept för en sådan. Vi rekommenderar Raymond Pettersson att läsa på innan han författar nästa debattartikel.

Jakob Olofsgård
Riksdagsledamot (L) Jönköpings län

Maria Nilsson
Riksdagsledamot (L)Ledamot i EU nämnden

Familjen är viktig för alla och att barnfamiljer ska inte splittras

Medmänsklighet handlar inte om pengar, ej heller går den att mäta i antal och kvoter. Medmänsklighet handlar om hur vi ser på varandra och om vi klarar av att sätta oss in i andra personers livssituation. Denna fråga är central för oss i Liberalerna.

I dagens integrationsdebatt tävlas det tyvärr om att framstå som den hårdaste motståndaren till att ge flyktingar en fristad i Sverige. SD, M och KD deltar i en besynnerlig dans kring vem som kan föreslå de hårdaste lagarna. Läs mer

SERVICEBOSTÄDER. Fördröjningar har flera orsaker

Människor är i centrum för oss i koalitionen. Det är människor som har funktionsvariationer. Det är människor som behöver insatser för att kunna leva ett gott liv. Därför får inte debatten om den personliga assistansen förminskas till att handla om politiskt spel. Läs mer

Alla har rätt till ett gott liv

ALLA MÄNNISKOR I vår kommun ska kunna leva ett gott och innehållsrikt liv, med stort inflytande över sin vardag. För våra invånare med funktionsvariationer måste det därför finnas insatser att söka och kunna få del av för att vardagen ska fungera. Läs mer

LSS – Vrid inte tillbaka klockan – förenkla processen i stället

DEN LIBERALA SAMHÄLLSSYNEN utgår från att människor är olika, men att alla har rätt att vara med i samhället på lika villkor. En central del av LSS-reformen är rätten till personlig assistans. Personer med omfattande funktionsnedsättningar ska få möjlighet att leva som andra. Läs mer

Vi vill bygga en demensby på Åsen

När Jönköpings kommun bygger 400 nya lägenheter för äldre, kommer 100 av dem att finnas i en demensby, ett minisamhälle på Åsen. Läs mer

LSS – Trampa inte på svaga grupper

Att som ledarsidan på slutet ställa grupper mot varandra, där vissa gruppers behov ställs mot andra, är kanske det värsta övertrampet mot alla de medmänniskor som lever under tyngden av olika funktionshinder och oron över dagens neddragningar i rätten till assistans. Att deras frihet skulle vara för dyr i relation till andras är ett resonemang som jag som liberal aldrig kan ställa mig bakom. Allas frihet måste försvaras, inte bara den som inget kostar. Läs mer

Gruvbrytning vid Norra Kärr – liberalerna vill se helheten

Först när hela lösningen är redovisad i ansökan inkl. vad det kan föra med sig med tanke på Vättern, landskapsbild och en mängd andra miljöfaktorer, kommer Liberalerna att föra fram sin uppfattning på en eventuell brytning av de aktuella mineralerna i Norra Kärr. Läs mer

LSS är mer än Omsorg

LSS är mer än Omsorg

LSS är till för att en funktionshindrad ska få Leva sitt Liv, som alla andra utifrån sina förutsättningar. Någon har sagt att LSS=Leva Svensson Liv. Det var meningen med LSS och där står Liberalerna fortfarande. Läs mer