Familjen är viktig för alla och att barnfamiljer ska inte splittras

Medmänsklighet handlar inte om pengar, ej heller går den att mäta i antal och kvoter. Medmänsklighet handlar om hur vi ser på varandra och om vi klarar av att sätta oss in i andra personers livssituation. Denna fråga är central för oss i Liberalerna.

I dagens integrationsdebatt tävlas det tyvärr om att framstå som den hårdaste motståndaren till att ge flyktingar en fristad i Sverige. SD, M och KD deltar i en besynnerlig dans kring vem som kan föreslå de hårdaste lagarna. Läs mer

SERVICEBOSTÄDER. Fördröjningar har flera orsaker

Människor är i centrum för oss i koalitionen. Det är människor som har funktionsvariationer. Det är människor som behöver insatser för att kunna leva ett gott liv. Därför får inte debatten om den personliga assistansen förminskas till att handla om politiskt spel. Läs mer

Alla har rätt till ett gott liv

ALLA MÄNNISKOR I vår kommun ska kunna leva ett gott och innehållsrikt liv, med stort inflytande över sin vardag. För våra invånare med funktionsvariationer måste det därför finnas insatser att söka och kunna få del av för att vardagen ska fungera. Läs mer

LSS – Vrid inte tillbaka klockan – förenkla processen i stället

DEN LIBERALA SAMHÄLLSSYNEN utgår från att människor är olika, men att alla har rätt att vara med i samhället på lika villkor. En central del av LSS-reformen är rätten till personlig assistans. Personer med omfattande funktionsnedsättningar ska få möjlighet att leva som andra. Läs mer

Vi vill bygga en demensby på Åsen

När Jönköpings kommun bygger 400 nya lägenheter för äldre, kommer 100 av dem att finnas i en demensby, ett minisamhälle på Åsen. Läs mer

LSS – Trampa inte på svaga grupper

Att som ledarsidan på slutet ställa grupper mot varandra, där vissa gruppers behov ställs mot andra, är kanske det värsta övertrampet mot alla de medmänniskor som lever under tyngden av olika funktionshinder och oron över dagens neddragningar i rätten till assistans. Att deras frihet skulle vara för dyr i relation till andras är ett resonemang som jag som liberal aldrig kan ställa mig bakom. Allas frihet måste försvaras, inte bara den som inget kostar. Läs mer

Gruvbrytning vid Norra Kärr – liberalerna vill se helheten

Först när hela lösningen är redovisad i ansökan inkl. vad det kan föra med sig med tanke på Vättern, landskapsbild och en mängd andra miljöfaktorer, kommer Liberalerna att föra fram sin uppfattning på en eventuell brytning av de aktuella mineralerna i Norra Kärr. Läs mer

LSS är mer än Omsorg

LSS är mer än Omsorg

LSS är till för att en funktionshindrad ska få Leva sitt Liv, som alla andra utifrån sina förutsättningar. Någon har sagt att LSS=Leva Svensson Liv. Det var meningen med LSS och där står Liberalerna fortfarande. Läs mer

Dumt låta integrationsbidrag frysa inne

Dumt låta integrationsbidrag frysa inne

SOCIALNÄMNDEN BESLUTADE VID sitt sammanträde i mars att ta icke nyttjade medel från ett riktat statsbidrag till insatser för unga asylsökande som fått ett första avslag och ofta far illa. Frågan är varför SD hellre vill att de pengarna ska frysa inne och inte verka för integration? Läs mer

Inrätta en barnens hjälptelefon

Inrätta en barnens hjälptelefon

Många barn-och ungdomar far idag illa. Flera får hjälp alldeles för sent. Då har de redan genomlevt våld i familjen, missbruk, blivit psykiskt kränkta, blivit för strikt fostrade, blivit utnyttjade, mobbade m.m. kanske under flera år. Sådant  sätter djupa spår i en barnasjäl. Läs mer