Vi kommer alltid att stå på brottsoffrens sida!

118 grova sexualbrott, 42 utsatta barn som brottsoffer. Straffet: två och ett halvt års fängelse. Domen som Malmö tingsrätt nyligen meddelade mot en 29-årig man som systematiskt sökt upp och förgripit sig på barn på nätet väcker – med fog – starka känslor. Utifrån ett brottsofferperspektiv är den fullständigt världsfrånvänd.

Att straffet blir så lågt är ett utfall av att mannen nyligen dömts för annan grov brottslighet och att han då – helt i enlighet med gällande praxis och lagstiftning – fick omfattande mängdrabatt för denna nyupptäckta brottslighet.

En våldtäktsman som har begått några våldtäkter kan alltså med dagens system fortsätta begå fler våldtäkter utan att det får några konsekvenser i realiteten. Detta är långt ifrån anständigt och tar definitivt inte utgångspunkt i brottsoffrens utsatthet och lidande.

För att ändra detta krävs politisk handling för att ändra de lagar som domstolarna arbetar efter. Liberalerna kommer alltid stå på brottsoffrens sida. Utsatta barn och kvinnor ska ges upprättelse, stöd, skydd och vård. Det är förövarens frihet som ska begränsas.

Mängdrabatterna och dess konsekvenser blir som allra mest orimliga i målen som rör upprepade grova sexualbrott. Bara de senaste månaderna har vi kunnat läsa om flera fall – utöver fallet som inleder denna debattartikel – där detta aktualiserats.

Vi har kunnat läsa om den så kallade Nytorgsmannen, som dömdes till fem års fängelse för grova sexualbrott mot totalt 19 olika offer. I april dömdes vidare en man av Helsingborgs tingsrätt till fängelse i sju år för sammanlagt 102 fall av våldtäkt, och i början på juli dömdes en tredje man till fängelse i sju och ett halvt år för nitton fall av grova våldtäkter på ett äldreboende.

När lagstiftningen får så här orimliga konsekvenser måste man som lagstiftare agera. Liberalerna har därför lagt två konkreta förslag för att få ett straffsystem med ett större brottsofferperspektiv:

Dagens så kallade mängdrabattsystem behöver en rejäl översyn och måste ersättas med ett rimligare sätt att beräkna en samlad påföljd vid flerfaldig brottslighet. Brott som begås mot andra människor ska alltid kunna leda till en straffpåföljd – även när man också döms för andra brott.

De strafftak som finns vid upprepad brottslighet ska tas bort för de grövsta brotten. I dag är strafftaket för upprepade våldtäktsbrott av normalgraden fängelse i åtta år – oavsett hur många våldtäkter som begås. För grov våldtäkt ligger motsvarande strafftak på 14 års fängelse. För att öka varje brottsoffers möjlighet till upprättelse vill vi ta bort strafftaken för dessa brott så att domstolarna är fria att sätta ett så högt straff som är lämpligt i varje enskilt fall – även livstid i de allra värsta fallen.

Liberalerna kommer alltid att stå på brottsoffrens sida och kommer skyndsamt att verka för en mer anständig lagstiftning.

Juno Blom (L)
Rättspolitisk och barnpolitisk talesperson

Paulina Brandberg (L)
Åklagare och riksdagskandidat

Jakob Olofsgård (L)
Riksdagsledamot