Gruvbrytning vid Norra Kärr – liberalerna vill se helheten

Först när hela lösningen är redovisad i ansökan inkl. vad det kan föra med sig med tanke på Vättern, landskapsbild och en mängd andra miljöfaktorer, kommer Liberalerna att föra fram sin uppfattning på en eventuell brytning av de aktuella mineralerna i Norra Kärr.

Följande avsiktsdeklaration gjorde Folkpartiet (numera namnändrat till Liberalerna)
2014-01-22 och den är fortfarande partiets åsikt om ev. gruvbrytning i Norra Kärr.


Gruvbrytning vid Norra Kärr – Fp vill se helheten

Först när hela lösningen är redovisad i ansökan inkl. vad det kan föra med sig med tanke på Vättern, landskapsbild och en mängd andra miljöfaktorer, kommer Folkpartiet att föra fram sin uppfattning på en eventuell brytning av de aktuella mineralerna i Norra Kärr.

Regeringen har nu beslutat att inte upphäva den av Bergmästaren beviljade bearbetningskoncessionen för Tasman Metals AB i Norra Kärr. Regeringen framhåller att Norra Kärr är en av världens största fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller. Dessa metaller används i bland annat tillverkning av vindkraftverk, mobiltelefoner och elbilar. I och med Regeringens beslut är ärendet färdigbehandlat enligt minerallagen.

Vill bolaget bryta fyndigheten vid Norra Kärr krävs, att bolaget sänder in en tillståndsansökan enligt miljöbalken till miljödomstolen. Denna tillståndsansökan, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, skall enligt gällande lagstiftning vara heltäckande och ge besked om en mängd uppgifter. Blir det enbart en bergtäkt vid Norra Kärr och blir då all vidarebehandling av bergmassorna lokaliserad till någon plats eller blir det bergtäkt och bearbetning av allt bergmaterial vid Norra Kärr? Dessutom måste bolaget fullödigt beskriva en mängd olika konsekvenser för valda platser och dessas omgivningar, under brytningstid och i en framtid efter bergtäktens avslutande. De måste också ange en mängd åtaganden.

Först efter ett juridiskt bindande beslut från miljödomstolen och när domstolens krav blivit uppfyllda, får bolaget rätt att påbörja den av domstolen eventuellt medgivna rätten. Tillståndsprocessen för gruvdrift enligt den svenska miljölagstiftningen, som har skärpts, är omfattande och tidskrävande.

Något beslut från domstolen torde knappast komma under år 2015. Dessutom krävs ett antal andra ansökningar och beslut enligt annan svensk lagstiftning.

Enligt god folkpartitradition kommer Folkpartiet liberalerna i Jönköpings kommun att kritiskt följa och granska denna tillståndsansökan. Då kommer Folkpartiet att föra fram eventuella kompletteringskrav. Först därefter, dvs. när vi ser helheten och vet vad ansökan kan föra med sig med tanke på Vättern, landskapsbild och en mängd andra miljöfaktorer, kommer Folkpartiet att föra fram sin uppfattning på en eventuell brytning av de aktuella mineralerna i Norra Kärr.

2014-01-22

Jan Sidenvall FP
Rune Hultkvist FP
Nils-Erik Davelid FP