LSS – Trampa inte på svaga grupper

Att som ledarsidan på slutet ställa grupper mot varandra, där vissa gruppers behov ställs mot andra, är kanske det värsta övertrampet mot alla de medmänniskor som lever under tyngden av olika funktionshinder och oron över dagens neddragningar i rätten till assistans. Att deras frihet skulle vara för dyr i relation till andras är ett resonemang som jag som liberal aldrig kan ställa mig bakom. Allas frihet måste försvaras, inte bara den som inget kostar.

Jönköpings-Posten ledarsida genomförde i går (26/7 2018) ett frontalangrepp på LSS och liberal ideologi. Urskillningslöst beskriver man de kostnader som kopplas till LSS för slukhål, utan hänsyn till frihetsreformens betydelse för de medmänniskor som får möjlighet att leva ett värdigt liv.

Inte heller resonerar man om de alternativ som finns och kostnaderna som kommer av dessa.

Vill Jönköpings-Posten gå tillbaka 40 år i tiden, till de institutioner där människor reducerades till vårdobjekt, utan möjlighet till ett liv i frihet, utan möjlighet till jobb och familj? Har ledarsidan funderat på kostnaderna relaterat till detta, i form av pengar och mänskligt lidande? Eller vill ledarsidan se en utveckling där familjemedlemmar tar fullt ansvar för sina barn och syskons vård, och därmed ger upp drömmar om jobb och personlig utveckling. Har man resonerat om alternativkostnaden för en sådan utveckling?

NATURLIGTVIS HAR kostnaderna ökat. Dels lever våra medmänniskor i behov av assistans längre, tack vare utvecklingen inom vård och medicin, men även tack vare frihetsreformens ökade livskvalité. Dessutom inkluderas fler grupper numera av LSS, men ingenstans beskriver ledarsidan detta.

Att som ledarsidan på slutet ställa grupper mot varandra, där vissa gruppers behov ställs mot andra, är kanske det värsta övertrampet mot alla de medmänniskor som lever under tyngden av olika funktionshinder och oron över dagens neddragningar i rätten till assistans. Att deras frihet skulle vara för dyr i relation till andras är ett resonemang som jag som liberal aldrig kan ställa mig bakom. Allas frihet måste försvaras, inte bara den som inget kostar.

David Gerson (L)
Förstanamn på Liberalernas lista till kommunfullmäktige