Inrätta en barnens hjälptelefon!

Liberalerna vill inrätta en barnens hjälptelefon och på så sätt utöka stödet till barn och ungdomar som far illa. Varför ska våra barn i Jönköping ringa till BRIS m.m. när de istället kan få en direktkontakt i sin egna kommun och snabbare få hjälp? Läs mer

Nolltolerans mot självmord

Varje självmord är ett misslyckande för vårt samhälle och en personlig tragedi för de anhöriga. Det personliga valet att ta sitt liv strider helt mot äldreprogrammet ”Leva livet hela livet” som är livsbejakande och det ska inte behöva vara det slutgiltiga steget för någon i Sverige. Läs mer

LSS är mer än Omsorg

LSS är mer än Omsorg

LSS är till för att en funktionshindrad ska få Leva sitt Liv, som alla andra utifrån sina förutsättningar. Någon har sagt att LSS=Leva Svensson Liv. Det var meningen med LSS och där står Liberalerna fortfarande. Läs mer

Inrätta en barnens hjälptelefon

Inrätta en barnens hjälptelefon

Många barn-och ungdomar far idag illa. Flera får hjälp alldeles för sent. Då har de redan genomlevt våld i familjen, missbruk, blivit psykiskt kränkta, blivit för strikt fostrade, blivit utnyttjade, mobbade m.m. kanske under flera år. Sådant  sätter djupa spår i en barnasjäl. Läs mer