Inrätta en barnens hjälptelefon!

Liberalerna vill inrätta en barnens hjälptelefon och på så sätt utöka stödet till barn och ungdomar som far illa. Varför ska våra barn i Jönköping ringa till BRIS m.m. när de istället kan få en direktkontakt i sin egna kommun och snabbare få hjälp?

Allt fler barn och unga i Sverige drabbas av psykisk ohälsa. Ökningen hos barn i åldern 10-17 år är över 100 procent på tio år. För unga vuxna, 18-24 år, är ökningen närmare 70 procent. Totalt handlar det om närmare 190 000 barn och unga vuxna i Sverige som lider av någon form av psykisk ohälsa. Den enskilt största gruppen, drygt  63 000 personer, är unga kvinnor i åldern 18-24 år. (Källa Socialstyrelsen).

Många av våra barn-och ungdomar far idag illa. Flera får hjälp alldeles för sent. Då har de kanske redan genomlevt våld i familjen, missbruk, blivit psykiskt kränkta, blivit för strikt fostrade, blivit utnyttjade, mobbade i skolan eller dylikt under flera år. Sådant sätter djupa spår i barnen.

I Jönköpings kommun har vi föräldrastöd till föräldrar, men till vem ska barnen vända sig? De kan vända sig till skolkuratorn eller skolsköterskan, men de är långt ifrån alltid på plats. Dessutom vågar många barn inte visa att de behöver hjälp.

Liberalerna i Jönköping vill att det inrättas en Barnens Hjälptelefon i Jönköpings kommun. Dit ska barn kunna ringa eller messa dygnet runt. Det ska givetvis också gå att chatta. Dagtid skall någon inom socialförvaltningens avdelning för barn-och ungdom vara tillgänglig, och efter kontorstid kopplas samtalen vidare till kommunens socialjour.

På det här sättet kan kommunen snabbt stötta, koordinera och sätta in åtgärder när barn och unga behöver hjälp.

Varför ska våra barn i Jönköping ringa till BRIS m.m. när de istället kan få en direktkontakt i sin egna kommun och snabbare få hjälp?

Gun-Britt Sabelstierna (L)
ledamot i Jönköping kommuns socialområdesnämnd Öster och kandidat till regionfullmäktige i Jönköpings län

David Gerson (L)
ledamot i Tekniska nämnden och Liberalernas förstanamn till kommunfullmäktige i Jönköping.

Stig-Arne Tengmer (L)
ledamot i Barn- och utbildningsnämnden samt kandidat till kommunfullmäktige i Jönköping.