Allas frihet måste försvaras, inte bara den som inget kostar

Hur skulle det kännas om du inte kunde bjuda hem kompisar på middag, vända dig i sängen när du vill eller ens kunna klia dig när du behöver det? Det många tar för givet, är inte självklart för alla. Allas frihet måste försvaras, inte bara den som inget kostar. 1684 personer (per 2/8 2018) har förlorat sin assistans sedan regeringens beslut om att minska timmarna i den personliga assistansen 2015. Varje siffra är en människa, ett öde. Liberalerna ska rädda assistansen. BEVARA LSS.

Den som har omfattande funktionshinder ska kunna leva ett liv som alla andra. Det är utgångspunkten för rätten till personlig assistans, en av de största frihetsreformerna i svensk historia som Liberalerna var med och startade.

Rätten till ett liv som andra
Rätten till personlig assistans infördes 1994 när Bengt Westerberg, dåvarande Folkpartiets partiledare, var socialminister. Utgångspunkten var att människor med omfattande funktionshinder ska kunna leva ett liv som andra. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag. När den trädde i kraft fick tusentals människor i ett slag makt över sina egna liv.

Regeringens neddragningar
Sedan den rödgröna regeringen gav Försäkringskassan i uppdrag att minska antalet assistanstimmar har över tusen personer förlorat sin assistans, och många fler har fått sitt stöd minskat. Regeringens neddragningar har därmed ryckt undan friheten från alldeles för många, och ännu fler hotas av indragen assistans. Nu måste lagen återupprättas så att assistansanvändare och deras anhöriga får friheten tillbaka.

De regler som används måste ändras, och de som har fått sin assistans indragen på grund av dem behöver få en ny chans.

”Jag var alltid någon som man tog hand om och ordnade för.
Jag var ett objekt. Att få assistans förändrade detta.”

”Min assistent är min motor. Jag gasar, bromsar och styr min väg genom livet.
Men utan den hjälpsamma kraften från min assistent skulle jag stanna.”

”Med assistans kan jag äta, gå på toa eller bara ta bort ett irriterande hårstrå ur ögat.” *

Maria Mattsson, jurist och assistansanvändare

Stora kostnader som ger mycket tillbaka
Personlig assistans är en stor post i statens och kommunernas budgetar, men den ger också mycket tillbaka. Det viktigaste är sådant som inte går att mäta i pengar, som ett värdigt liv för dem med de allra största behoven.

LSS ger också arbetstillfällen för personliga assistenter. Den innebär att anhöriga, i praktiken oftast kvinnor, kan ha ett eget jobb istället för att vara hemma och vårda. Och för vissa assistansanvändare är den också en förutsättning för att man själv ska kunna arbeta och ha en egen inkomst. På så vis kommer mycket av satsningarna på assistans alltså tillbaka i form av skatt.

Människor med omfattande funktionsnedsättningar ska ha en chans att leva, inte bara överleva.

Jönköping 6 augusti 2018

Maria Mattsson (L)
Jurist, assistansanvändare, politiker i Järfälla och riksdagskandidat för Liberalerna

David Gerson (L)
Ledamot i Tekniska nämnden och Liberalernas förstanamn till kommunfullmäktige i Jönköping.

Sascha Carlsson (L)
Ersättare i Barn- och utbildningsnämnden i Jönköpings kommun och kandidat till regionfullmäktige Jönköpings län för Liberalerna.

Det här vill vi Liberaler:

  • Personer med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva ett liv som andra.
  • Utred hur rätten till stöd enligt LSS kan avgöras utifrån behov, inte diagnos.
  • Valfrihet och självbestämmande ska vara en självklarhet för alla insatser enligt LSS.
  • Olika kommuners insatser måste bli mer jämlika så att även personer med funktionsnedsättning kan flytta från en   kommun till en annan.
  • Ett beslut om personlig assistans ska grundas på en samlad behovsbedömning.
  • Avskaffa den övre åldersgränsen för att kunna få assistans.
  • Ersättningsnivåerna i assistansersättningen måste vara tillräckligt höga.
  • Ansvaret för insatsen personlig assistans ska helt övertas av staten och Försäkringskassan.
  • Allt fusk med assistansmedel ska bekämpas. Tillsynen behöver skärpas, och myndigheter behöver få större möjligheter att samverka för att upptäcka och stoppa oseriösa företag.