Stärk både polisen och åklagarna

För Liberalerna är det angeläget att se till att hela rättskedjan fungerar och att rättssystemet inte haltar. Liberalerna lovar därför tillräckligt med resurser 2019 för att säkerställa att Åklagarmyndigheten inte förlorar 100 åklagare. Liberalerna är det parti i riksdagen som vill göra den största satsningen 2018 och framåt på rättsväsendet, i synnerhet på Polismyndigheten. Vi är beredda att prioritera hela rättskedjan.

Enligt BRÅ anmäldes cirka 140 000 brott mot person under första halvåret 2018. Jämfört med första halvåret 2017 ökade antalet misshandelsbrott mot kvinnor 18 år eller äldre med en procent, antalet anmälda våldtäkter mot kvinna 18 år eller äldre med tre procent och antalet anmälda våldtäktsbrott mot barn 0-17 år med sju procent. Detta samtidigt som väldigt många poliser, specialiserade på just relationsvåld, slutar.

Sverige har knappt 19 700 poliser, trots en ökad befolkningsmängd. Vi har nu färre poliser, färre poliser i yttre tjänst och fler avhopp från polisyrket. Det är fler som slutar än som nyanställs och det är allvarligt.

Bara de senaste 2,5 åren har över 2 000 poliser slutat på grund av missnöje med lön, karriärvägar och arbetsmiljö. Det är glädjande att nästan 800 personer har fått erbjudande att börja hösten 2018, men vi vet samtidigt att det sker ett betydande bortfall genom att de antagna tackar nej till platsen eller hoppar av i ett tidigt skede.

En stor del av polisens resurser koncentreras till grova brott, mord och skjutningar, vilket inneburit att polisen kommit allt längre ifrån vanliga medborgare. Självklart är detta faktorer som påverkar vår känsla av trygghet.

Vilka ärenden är det som får stå tillbaka när polisens resurser inte räcker till? Jo, bland annat ärenden avseende relationsvåld. Sexualbrott, mäns våld mot kvinnor, brott mot barn och hedersvåld måste prioriteras högre. Vi menar att denna utveckling går att vända med en annan rättspolitik.

Antalet poliser måste öka med 5 000 och därför hade vi, till skillnad från regeringen, redan i år velat anslå 1,3 miljarder kronor till en polislönereform. För att öka antalet poliser behöver de få bättre betalt, renodlade arbetsuppgifter och bättre kompetensutveckling. Det är helt nödvändigt för att locka tillbaka hundratals av de poliser som slutat och motsvarar en lönesatsning på 4 000 kronor extra i månaden.

VI MÅSTE OCKSÅ förhindra tomma utbildningsplatser, avhopp och avbrott från utbildningen. Detta genom att säkerställa en god kvalitet på utbildningen, en nysatsning, där både teori och praktik ingår. Med våra förslag skulle polisyrket bli mer attraktivt och locka fler till en av landets viktigaste utbildningar. Men även arbetsmiljön för poliser måste förbättras och byråkratiseringen måste stoppas. Resurserna måste tillbaka ner till den lokala nivån.

Även Åklagarmyndigheten befinner sig i ett ansträngt och kritiskt läge. Åklagarna har sedan några år tillbaka haft ett litet överskott. I en artikel i DN är emellertid såväl kammarchefer som facket kritiska till att myndigheten inte fått gehör för de varningssignaler de skickat ut om framtida resursbrister. Åklagarna riskerar att inte hänga med. Bara för att upprätthålla den verksamhet som pågår i dag krävs 50 miljoner mer redan nästa år. Åklagarmyndigheten har begärt 163 miljoner mer fram till 2021 än vad regeringen anslagit. Med de medel man fått aviserade inför nästa år kommer man behöva reducera antalet åklagare, vilket i princip innebär ett anställningsstopp under resten av 2018 samt hela 2019. Detta trots att flera åklagare slutat, i Jönköpings län främst yngre åklagare som redan nu anser det svårt att kombinera arbetet med ett familjeliv.

I DAGSLÄGET ÄR antalet öppna ärenden, det vill säga ärenden där förundersökning pågår och beslut ännu inte fattats, uppe i 18 600 stycken – en ökning med 3 000 ärenden sedan 2015.

För mig, som relationsvåldsspecialist, har antalet ärenden mer än tredubblats under denna tid. För Liberalerna är det angeläget att se till att hela rättskedjan fungerar och att rättssystemet inte haltar. Liberalerna lovar därför tillräckligt med resurser 2019 för att säkerställa att Åklagarmyndigheten inte förlorar 100 åklagare. Liberalerna är det parti i riksdagen som vill göra den största satsningen 2018 och framåt på rättsväsendet, i synnerhet på Polismyndigheten. Vi är beredda att prioritera hela rättskedjan. Vi vet vad vi talar om.

Roger Haddad, rättspolitisk talesperson och riksdagsledamot (L)
Anna Mårtensson, riksdagskandidat (L) och åklagare
Martin Melin, riksdagskandidat (L) och polis