Dags att skärpa straffet för våld och hot med kniv!

Det utbredda våldet med kniv inger ökad oro – inte minst tonårsföräldrar. BRÅ:s rapport om 2019 års statistik visar att brott med knivar har ökat med 20 procent sedan 2015.

För att vårt samhälle ska upplevas och kunna bli tryggare i praktiken behöver knivlagen skärpas.
Varje vecka kan vi läsa om nya fall från olika delat av landet där folk blir svårt skadade – eller mördade – med kniv.

Med stor sorg har vi nu fått uppleva ännu ett. För varje sådant fall är det en person med egna drömmar och mål vars liv förändras för alltid eller brutalt avslutas. Där finns också familj och vänner som indirekta brottsoffer.

Personer som springer runt med kniv utan skäl måste skapa sig en annan fritid än att hota eller använda kniv på andra människor.
De åtgärder som gjorts hittills har inte visat sig vara tillräckliga. Morgan Johansson, justitieminister, har varit tydlig med att skärpa straffvärdet för brott mot knivlagen, men desto otydligare med att omsätta ord i handling. Tar vi inte itu med detta snarast kan vapnen bli fler och våldet eskalera ytterligare. Då kan vi få en situation som ser ut som den i Storbritannien i dag, där unga män, inte sällan barn, dör i hundratal varje år på grund av misshandel, rån eller uppsåtligt dödande med kniv.
Självfallet ska inte en straffskärpning påverka de hantverkare, byggare, och jägare (bland andra) som använder knivar i sitt arbete. Eller för den delen scouter. Utan endast de med kriminellt uppsåt.
Minimistraffet behöver höjas som en signal samt för att generera ett annat konsekvenstänkande hos kriminella. Böter bör inte vara aktuellt i situationer där personer påträffas med kniv på offentlig plats och där det finns skäl att tro att kniven ska användas till en brottslig handling.
Inte minst måste upprepade fall av brott mot knivlagen rendera ett fängelsestraff. Som det ser ut i dag kan de som lever på kriminell verksamhet sätta bärandet av kniv i system, där böterna blir en form av användaravgift för att befästa sitt våldskapital. Därför måste fängelsestraff komma in tidigare i straffekvationen. Skärpta straff för vapen i alla slag löser inte ensamt våldet. Inte heller att slopa eller kraftigt minska ”straffrabatter” för unga, många brott eller upprepad brottslighet. Detta måste göras samtidigt som vi massivt satsar på tidigare och tydligare insatser för unga personer på väg in i kriminalitet. Unga personer måste tidigt möta en reaktion och få en konsekvens av sitt kriminella handlande. Samtidigt måste vi investera mer i vettiga alternativa fritidsverksamheter som skapar framtid för unga i riskzonen för gängen.
Liberalerna menar att vi behöver ett förortslyft för unga. Det handlar om allt från yttre miljöer till inre miljöer i det lilla. Det gäller från förskolan till första jobbet. Den resan måste för fler än i dag gå via en genomförd skolgång och idrott, kultur eller andra skapande gemenskaper. Det måste vara övertydligt jobbigt att vara kriminell, gå runt med kniv eller andra vapen, så att alternativet blir mer positiva livschanser.

Det finns inga givna rätt för hur människor ska leva sina liv, men det finns några tydliga fel. Ett sådant totalfel är att utan skäl gå runt med kniv i det offentliga rummet.

Johan Pehrson (L) Riksdagsledamot
Jakob Olofsgård (L) Riksdagsersättare

Allas frihet måste försvaras, inte bara den som inget kostar

Hur skulle det kännas om du inte kunde bjuda hem kompisar på middag, vända dig i sängen när du vill eller ens kunna klia dig när du behöver det? Det många tar för givet, är inte självklart för alla. Allas frihet måste försvaras, inte bara den som inget kostar. 1684 personer (per 2/8 2018) har förlorat sin assistans sedan regeringens beslut om att minska timmarna i den personliga assistansen 2015. Varje siffra är en människa, ett öde. Liberalerna ska rädda assistansen. BEVARA LSS. Läs mer

Stärk både polisen och åklagarna

För Liberalerna är det angeläget att se till att hela rättskedjan fungerar och att rättssystemet inte haltar. Liberalerna lovar därför tillräckligt med resurser 2019 för att säkerställa att Åklagarmyndigheten inte förlorar 100 åklagare. Liberalerna är det parti i riksdagen som vill göra den största satsningen 2018 och framåt på rättsväsendet, i synnerhet på Polismyndigheten. Vi är beredda att prioritera hela rättskedjan. Läs mer

JAG SAMTYCKER TILL NY LAG

Jag samtycker till ny lag

Det är min förhoppning att vi inom kort har en tydlig skrivning om samtycke i sexualbrottslagstiftningen och en lag som gör det möjligt att döma den som borde förstått att samtycke saknades. En sådan förändring kommer stärka den sexuella integriteten och friheten i Sverige! Läs mer

Stärk stödet för barn i våldets skugga

Stärk stödet för barn i våldets skugga

Vi måste göra mer för att skydda våra barn mot våld och för att ge dem upprättelse när de väl drabbats! Vi gör inte anspråk på någon fullständig lösning men målsägandestatus för barn som bevittnat våld, licensiering av barns särskilda företrädare och brottskoder i belastningsregistret är tre steg i rätt riktning. Läs mer

Stärk skyddet för personer med skyddad identitet

För snart två år sedan blev Alliansens utredning om förstärkt skydd för personer med skyddad identitet klar. Men hittills har ingenting hänt. Det är anmärkningsvärt. Det är ytterst regeringens ansvar att skydda landets invånare och att ge barn den hjälp och det stöd de har behov av och rätt till. Läs mer

Ryssland sviker kvinnor och barn som misshandlas

Våld inom familjen ska inte längre vara ett brott i Ryssland. Fler barn kommer därmed att få se sina mammor misshandlas och mördas, och även barn kan misshandlas ostraffat. Våldet kommer att frodas i ett redan våldsamt Ryssland, varnar liberala politikerna Bonnie Bernström, Birgitta Ohlsson och Anna Mårtensson.

Läs mer

Riksdagsledamöter – är ni redo?

Är Sveriges nuvarande riksdagsledamöter då äntligen redo att stifta en lag som gör det möjligt att döma den som borde fattat att den andre inte ville ha sex?

För 19 år sedan (den 18 sep 1997) motionerade min pappa Bengt Harding Olson (FP) i riksdagen om att sexualbrottslagstiftningen borde ändras så att den skulle kunna dömas för sexuellt övergrepp som borde förstått att samtycke till sex saknades. På den tiden var riksdagen inte redo för ett sådant beslut. I sexualbrottsutredningen som gjordes 2008 var man inte heller mogen att lämna ett sådant förslag. Läs mer