Familjen är viktig för alla och att barnfamiljer ska inte splittras

Medmänsklighet handlar inte om pengar, ej heller går den att mäta i antal och kvoter. Medmänsklighet handlar om hur vi ser på varandra och om vi klarar av att sätta oss in i andra personers livssituation. Denna fråga är central för oss i Liberalerna.

I dagens integrationsdebatt tävlas det tyvärr om att framstå som den hårdaste motståndaren till att ge flyktingar en fristad i Sverige. SD, M och KD deltar i en besynnerlig dans kring vem som kan föreslå de hårdaste lagarna.

Vi frisinnade och socialliberaler utgår ifrån andra principer. Vi ser till individen och den situation som den befinner sig i. Hur många flyktingar Sverige skall ta emot måste hänga ihop med hur det ser ut i omvärlden och vårt fokus måste vara hur vi bäst kan integrera de som kommit till oss i nöd. En frisinnad grundtanke är att familjen är viktig för alla och att barnfamiljer inte ska splittras. Krig och konflikter är historiens vanligaste orsak till splittrade familjer. Exempel går att hitta överallt, inte minst i Bibeln. Vi får vara tacksamma att Egypten inte tillämpade svenska migrationsregler på Jesu tid.

Vi anser att en human asylpolitik där vi värnar möjligheten till familjeåterförening är nödvändig. Integrationsarbetet och nyanländas psykiska mående stärks om familjer ges möjlighet att leva tillsammans.  Det finns de som vill koppla familjers möjlighet till återförening till vilken inkomst de har. Det rimmar illa med våra grundvärderingar.

Medmänsklighet handlar inte om pengar, ej heller går den att mäta i antal och kvoter. Medmänsklighet handlar om hur vi ser på varandra och om vi klarar av att sätta oss in i andra personers livssituation. Denna fråga är central för oss i Liberalerna.

 

Anders Rickman, Habo
Jakob Olofsgård, Jönköping

Anna Ekström, Aneby
Fredrik Svenningson, Anderstorp