Vi vill bygga en demensby på Åsen

När Jönköpings kommun bygger 400 nya lägenheter för äldre, kommer 100 av dem att finnas i en demensby, ett minisamhälle på Åsen.

Det är ett boende där personer med minnesproblem tryggt kan röra sig och ha möjlighet till en meningsfull vardag. Inomhus finns en ”gata” med en butik med bl.a. secondhandkläder, musikrum, frisör, motionsrum, ett välmående rum och en restaurang. Utomhus finns ett stort avgränsat grönområde. Det innehåller olika delar som en liten skog, en damm med en liten strand, stigar, odlingspallar, flera bänkar och höns. I byn kan man gå promenader utan att gå vilse. Vägarna är byggda så att de alltid leder tillbaka till utgångspunkten. På vintern, vid sämre väder finns det glasade promenadstråk med växter. I taket finns det ett raster. När lamporna är tända och det är mörkt ute, är det som att gå under stjärnorna. Allt detta kan byggas på Åsen, där ett nytt äldreboende planeras.

Alla de aktiviteter som erbjuds har som syfte att ge tillbaka ett vardagsliv till den demenssjuke. För att få detta att fungera på ett bra sätt kan civilsamhället och frivilliga vara med och hjälpa till. Man kan även göra cykelturer tillsammans med de äldre. Det känns skönt med vind i håret i alla åldrar!

De nya möjligheterna, ska ge de boende omväxling, upplevelser och social kontakt i vardagen och låta dem behålla så mycket självbestämmande som möjligt. Demensbyn ska uppmuntra de anhöriga och boende att ta del av aktiviteter tillsammans för att få upplevelser att samtala om. För att skapa en livaktig by är frivilliga och anhöriga självklart välkomna.

Personalen har utbildning i demenssjukdomar och bemötandet i byn är värdigt och rofyllt. Hyresgästerna bor i grupper efter intressen och tidigare livsstil. När man flyttar in ska läkemedelslistan gås igenom så att den äldre inte lever med en felaktig medicinering. Denna ska förnyas vid behov eller minst en gång om året. Varje person ska ha sin levnadsberättelse nedskriven, vilket är en hjälp för personalen när det gäller omvårdnad och bemötande.

Ny teknik ska användas, för att ge den boende ett så självständigt liv som möjligt, men även underlätta för personalen. På boendet ska det finnas uppkoppling till internet för att sedan den boende ska kunna välja att koppla in WiFi. De boende ska kunna få hjälp med att via Skype eller Face-Time ha kontakt med sin anhöriga eller vänner.

Det är viktigt att personalen trivs, det ger en bra miljö och arbetsmiljö för alla. Personalen har tillgång till vidareutbildning kontinuerligt, närmaste chef finns i verksamheten och har ansvar för en personalgrupp med högst 16. Arbetstiden är planerad efter hälsosamma scheman, vilket gör det möjligt för alla att arbeta heltid. Bemanningen är anpassad efter de behov de boende har.

Ann-Marie Hedlund, Liberalerna

1:e vice ordförande Äldrenämnden

Jönköpings kommun.

Referenser

Här bor de dementa i inhägnad by – med park och butiker!

Detta är demensby!

CNN presenterar demensby!