SERVICEBOSTÄDER. Fördröjningar har flera orsaker

Människor är i centrum för oss i koalitionen. Det är människor som har funktionsvariationer. Det är människor som behöver insatser för att kunna leva ett gott liv. Därför får inte debatten om den personliga assistansen förminskas till att handla om politiskt spel.

Svar till Carl Cunningham (KD) i JP 15 juli.

VI POLITIKER FRÅN Koalitionen tycker som Carl Cunningham (KD) att alla har rätt till en sann och gärna fullständig bild, vilket vi inte tycker att Cunninghams insändare ger.

Människor är i centrum för oss i koalitionen. Det är människor som har funktionsvariationer. Det är människor som behöver insatser för att kunna leva ett gott liv. Därför får inte debatten om den personliga assistansen förminskas till att handla om politiskt spel.

DET STÖRSTA problemet är det dubbla huvudmannaskapet för den personliga assistansen som leder till att försäkringskassan och kommunen försöker slussa människor mellan sig. I kläm kommer individen som får försämringar och slussandet skapar stor oro. Därför måste vi politiskt stå upp för människorna.

Oavsett vilken regering som styr landet måste vi stå på individens sida och rikta kritik då något inte fungerar. Två av oss undertecknare har partikamrater som satt i regeringen (allians) under tidsperioden 2011-2014 då 65 Jönköpingsbor förlorade personliga assistansen från försäkringskassan.

EN AV OSS undertecknare har partikamrater som satt i regeringen (S/MP) tidsperioden 2015-2018 då 87 Jönköpingsbor förlorade sin assistans från FK. 93 procent av dessa individer har därefter istället fått hjälp och insatser av Jönköpings kommun. Vi är kritiska till båda dessa regeringars agerande. Cunningham vill göra personliga assistansen till partipolitik. Vi vill göra frågan till välfärdspolitik.

Vi håller med om att den stora orsaken till den betydande kostnadsökningen inom assistansen i kommunen har orsakats av Försäkringskassans striktare bedömningar av vad grundläggande behov är. Under 00-talet ökade antalet medborgare med statlig assistansersättning stadigt, sedan dess har det föranlett diskussioner om vilka människor som ska ha rätt till assistans och i vilken omfattning.

Under mitten av 2010-talet toppades antalet medborgare med statlig assistans (cirka 16 000) för att sedan minskar till dagens cirka 14 500 (på samma nivå som 2007). Hela diskussionen om rätten till assistans är komplicerad och förs inte på kommunal nivå.

Politiken har den viktiga uppgiften att prioritera satsningarna, bland annat inom Socialförvaltningen. Koalitionen för Jönköping prioriterar medborgarnas och personalens behov i tider med knappa resurser.

PERSONLIGA ombud är en viktig tillgång för medborgare med stora problem i det vardagliga livet. De lotsar rätt i vård- och myndighetsdjungeln. För bästa möjliga förtroende ska de vara fristående från övriga förvaltningen, som ju beslutar om eventuella insatser.

Personliga ombuden har prioriterats av Koalitionen, liksom Träffpunkterna. M/ KD har föreslagit en besparing på Träffpunkterna med två miljoner kronor.

Med tanke på den pressade ekonomiska verkligheten verksamheten redan nu lever under och den viktiga betydelsen av träffpunkterna valde vi att säga nej till besparingen och ja till bättre tillgänglighet. Sant är alltså: KD/M vill spara på personliga ombuden och träffpunkterna. Koalitionen har prioriterat behoven inom verksamheterna, bland annat ett långsiktigt arbete för bättre arbetsmiljö, och har gett Socialförvaltningen uppdraget att se över lokalbehoven och att hitta möjligheter till effektiviseringar inom staben.

VI ÄR ALLA medvetna om att platser på grupp- och serviceboende inte byggs över en natt. Men bara att bygga dem räcker inte, vi måste också ha resurser att kunna bemanna dem.

Vi är glada att vi nästa år har kunnat prioritera ökade ekonomiska resurserna till området gruppbostäder så vi kan öppna de 24 nya gruppbostadsplatserna.

FÖRDRÖJNINGARNA i byggandet av nya lokaler låter sig inte enkelt skyllas på arbetet i Stadsbyggnadsnämnden, utan har olika faktorer i hela byggprocessen som orsak. Koalitionens motton är, sätt fokus på människorna, samt att spara på administration och lokaler där det är möjligt, inte på verksamhet för brukare.

Elin Rydberg (S) ordförande socialnämnden
Jakob to Baben (C) förste vice ordförande socialnämnden
Anna Nordenankar (L) ledamot socialnämnden