Nyvaket M-utspel om vårdval

VI I LIBERALERNA välkomnar det nyvaknade intresset av vårdval inom psykiatrin hos moderaterna. Men varför ta debatten först efter att man lämnat ifrån sig styret?

Redan två mandatperioder tillbaka fanns underlag som beskrev hur ett vårdval skulle kunna införas men dessa planer lades på is och får väl idag ses som djupfrysta. Med lite politiskt hantverk borde frågan för exempelvis barn- och ungdomspsykiatrins situation ha lösts tidigare genom att finna stöd för nya angreppssätt på ohållbara köer till såväl utredning som behandling.

Medan stöd för vårdval inom psykiatrin idag saknas inom Region Jönköpings län har situationen ändå förändrats bara något halvår in på Koalitionens styre. Genom att upphandla genomförande av utredningar kan kön till BUP förväntas kunna kortas och den orimliga situationen av meningslös väntan barn och unga hamnar i kan lösas upp.

HÄRTILL PÅGÅR idag ett arbete för att konkret se över hur vi bäst möter behov av insatser från psykiatrin på rätt vårdnivå. Vågar vi genom detta arbete ompröva arbetssätt och etablerade traditionella processer finns det gott hopp om att kunna erbjuda snabbare insatser genom mer effektivt resursutnyttjande.

Den bristande handlingskraft låsningen i vårdvalsfrågan inneburit tidigare mandatperioder tycks nu ha börjat ersättas av konkreta förändringar. Låt oss hoppas och tro att förtroendet för psykiatrin är i början av en positiv utveckling inom ramen för Koalitionens ledning och att de nu tagna stegen är de första i en fortgående reformering där frågor som patientinflytande, bemötande, personalkontinuitet och kompetens får stå i fokus. Reformtakten kommer i alla händelser inte bromsas upp av Liberalerna.

 

Jimmy Ekström (L)
regionråd

Sascha Carlsson (L)
Nämnden för folkhälsa och sjukvård