Inlägg av Annica

Liberalerna nobbar inte Alliansen och KD

Replik på ledaren i Jönköpings-Posten ”Kan ABBA, kan väl Alliansen i Jönköping Liberalerna nobbar inte Alliansen och KD som man får intryck av i Jönköpingsposten. Vi går till val som ett självständigt parti. Vi är Liberalerna.Csaba Bene Perlenberg skriver i ledaren 14/9 följande: “Varje val är en ny möjlighet, och det går inte att bygga […]

L vill behålla enprocentmål

Raymond Pettersson, centerpartiet skriver i en debattartikel 28 juli om behovet av att värna det så kallade enprocentmålet i biståndet inte minst i dessa tider när fattigdomen ökar i världen i spåren av coronapandemin. Vi liberaler delar mycket av det som Raymond Pettersson skriver. Därför blir det förvirrande när Raymond Pettersson främst pekar ut Liberalerna […]

Stoppa rasismen- vi klarar oss inte utan invandrare i vården!

Dagens Nyheter har gjort en granskning ”Patienter tillåts välja läkare med enbart svenskt ursprung – över hela landet”. Reportrarna har ringt runt till 120 offentliga och privata vårdcentraler och tandvårdskliniker i landet.Av DN:s granskning framgår att patienter tillåts välja att endast vårdas av svenska läkare och tandläkare. Flera mottagningar ger instruktioner kring hur man går tillväga […]

Det kan aldrig vara viktigare att delta i en fysisk debatt än att hindra smittspridningen av coronaviruset

Liberalerna avstår helt från fysiskt deltagande när Jönköpings kommun genomför det första delvis digitala kommunfullmäktige på torsdag 4/2. Anledningen är för att inte bidra till ökad risk för smittspridning. När Jönköpings kommun på torsdag 4/2 genomför fullmäktige deltar inte alla ledamöter på distans. Presidium och kommunalråden närvarar fysiskt i Erik Dahlbergsaulan och varje parti har […]

Så arbetar vi för att nollvisionen ska förverkligas!

Varje mandatperiod fattar Jönköpings kommun beslut om hur vi kan förebygga och förhindra olyckor på vägar som kommunen ansvarar för. Detta program kallas trafiksäkerhetsprogrammet. Enligt officiell statistik (Strada) skadas det cirka 230 personer inom det kommunala ansvarsområdet varje år. Det är inte acceptabelt.  I det nya trafiksäkerhetsprogrammet för perioden 2021-2025 ska vi se till att få […]

Förändringar måste ske på Västerhäll

Under senare tid har Jönköpingsposten publicerat artiklar och insändare om det särskilda äldreboendet (säbo) Västerhäll i Tenhult. Det har handlat om oro, synpunkter och frågor gällande en evakuering av Västerhäll. Det är kommunens äldrenämnd som har ansvar för de boende och arbetsmiljöansvaret för personalen. Det är viktigt för oss som ordförande och vice ordförande i […]

Så kan äldreomsorgen utvecklas på Visingsö

Förslaget innebär att äldreboendet Annero fortsatt kommer finnas kvar, men också att det ges möjlighet till trygghetsboende och korttidsboende. En arbetsgrupp med representanter från såväl socialförvaltningen, äldrenämnden, personalgruppen på Annero, fastighetsbolaget Junehem, SPF Seniorerna och Visingsörådet har i dialog arbetat fram ett förslag på hur äldreomsorgen på Visingsö kan utvecklas, för att vi ska kunna […]

Modersmålsundervisningen behöver utvecklas, inte avvecklas

Kristdemokraterna föreslår nu att modersmålsundervisningen ska avvecklas i skolan. Som politiskt parti har man full frihet att föreslå förändringar men argumentationen haltar rejält när partier påstår att det inte finns studier eller forskning som säger att modersmål har positiva effekter på elevernas inlärning och skolgång i allmänhet. Tvärtom så finns forskning som påvisar flera positiva effekter exempelvis […]

Dags att skärpa straffet för våld och hot med kniv!

Det utbredda våldet med kniv inger ökad oro – inte minst tonårsföräldrar. BRÅ:s rapport om 2019 års statistik visar att brott med knivar har ökat med 20 procent sedan 2015. För att vårt samhälle ska upplevas och kunna bli tryggare i praktiken behöver knivlagen skärpas.Varje vecka kan vi läsa om nya fall från olika delat […]