Vi kommer alltid att stå på brottsoffrens sida!

118 grova sexualbrott, 42 utsatta barn som brottsoffer. Straffet: två och ett halvt års fängelse. Domen som Malmö tingsrätt nyligen meddelade mot en 29-årig man som systematiskt sökt upp och förgripit sig på barn på nätet väcker – med fog – starka känslor. Utifrån ett brottsofferperspektiv är den fullständigt världsfrånvänd.

Att straffet blir så lågt är ett utfall av att mannen nyligen dömts för annan grov brottslighet och att han då – helt i enlighet med gällande praxis och lagstiftning – fick omfattande mängdrabatt för denna nyupptäckta brottslighet.

En våldtäktsman som har begått några våldtäkter kan alltså med dagens system fortsätta begå fler våldtäkter utan att det får några konsekvenser i realiteten. Detta är långt ifrån anständigt och tar definitivt inte utgångspunkt i brottsoffrens utsatthet och lidande.

För att ändra detta krävs politisk handling för att ändra de lagar som domstolarna arbetar efter. Liberalerna kommer alltid stå på brottsoffrens sida. Utsatta barn och kvinnor ska ges upprättelse, stöd, skydd och vård. Det är förövarens frihet som ska begränsas.

Mängdrabatterna och dess konsekvenser blir som allra mest orimliga i målen som rör upprepade grova sexualbrott. Bara de senaste månaderna har vi kunnat läsa om flera fall – utöver fallet som inleder denna debattartikel – där detta aktualiserats.

Vi har kunnat läsa om den så kallade Nytorgsmannen, som dömdes till fem års fängelse för grova sexualbrott mot totalt 19 olika offer. I april dömdes vidare en man av Helsingborgs tingsrätt till fängelse i sju år för sammanlagt 102 fall av våldtäkt, och i början på juli dömdes en tredje man till fängelse i sju och ett halvt år för nitton fall av grova våldtäkter på ett äldreboende.

När lagstiftningen får så här orimliga konsekvenser måste man som lagstiftare agera. Liberalerna har därför lagt två konkreta förslag för att få ett straffsystem med ett större brottsofferperspektiv:

Dagens så kallade mängdrabattsystem behöver en rejäl översyn och måste ersättas med ett rimligare sätt att beräkna en samlad påföljd vid flerfaldig brottslighet. Brott som begås mot andra människor ska alltid kunna leda till en straffpåföljd – även när man också döms för andra brott.

De strafftak som finns vid upprepad brottslighet ska tas bort för de grövsta brotten. I dag är strafftaket för upprepade våldtäktsbrott av normalgraden fängelse i åtta år – oavsett hur många våldtäkter som begås. För grov våldtäkt ligger motsvarande strafftak på 14 års fängelse. För att öka varje brottsoffers möjlighet till upprättelse vill vi ta bort strafftaken för dessa brott så att domstolarna är fria att sätta ett så högt straff som är lämpligt i varje enskilt fall – även livstid i de allra värsta fallen.

Liberalerna kommer alltid att stå på brottsoffrens sida och kommer skyndsamt att verka för en mer anständig lagstiftning.

Juno Blom (L)
Rättspolitisk och barnpolitisk talesperson

Paulina Brandberg (L)
Åklagare och riksdagskandidat

Jakob Olofsgård (L)
Riksdagsledamot

Jämställdhet är en demokratifråga

Känner du igen frasen ”Sms:a när du kommit hem”? Är du kvinna så har du sannolikt upplevt någon säga det till dig, och även sagt det själv till en vän, på väg hem när det är mörkt: ”Sms:a när du kommit hem så jag vet att du faktiskt har kommit hem, att du är trygg och att inget hände på vägen”.

Redan när du föds som flicka så är du i ett underläge, gentemot om du vore pojke. Du kommer inte våga röra dig så fritt som du skulle vilja ute, du kommer behöva planera dina steg noga och undvika varje illa belyst hörn. När du hör något bakom dig kommer du haja till, av rädsla för att det är någon där som vill dig illa. Det här handlar om din känsla. Rädslan för att utsättas för sexualiserat och dödligt våld utomhus när det är mörkt gör att du begränsar ditt livsutrymme.

Även om det är klarlagt att män löper högre risk att råka ut för våld i det offentliga rummet än kvinnor, så är det du som kvinna som får din frihet mest begränsad. Den senaste tiden har Jönköpings-Posten i flera reportage uppmärksammat den otrygghet och den rädsla att utsättas för brott, som vi flickor och kvinnor i Jönköpings kommun känner. 47 procent av kvinnorna i Jönköping känner sig så otrygga att de ibland eller ofta avstår från att gå ut ensamma, jämfört med riket på 36 procent enligt FHM:s rapport ”Hälsa på lika villkor” (2018).

Din rätt att inte utsättas för våld, och din rätt att inte behöva vara rädd, är inte bara en av de allra viktigaste jämställdhetsfrågorna, utan också en fråga om demokrati och grundläggande mänskliga rättigheter. De senaste åren har flera initiativ gjorts för att öka tryggheten i miljön i Jönköping, exempelvis appen Trivs i JKPG där du kan anmäla dålig belysning. Genom kommunens jämställdhetsplan finns en strategisk väg när det gäller både fysisk planering och förändrade beteenden men det finns fortfarande mycket kvar att göra.

Som Liberaler i Jönköpings kommun vill vi verka för att kommunen:

• Ska testa nya digitala samrådsmetoder vid stadsplanering för att få fler kvinnor i alla åldrar delaktiga i att skapa ökad trygghet.

• Lyssnar på de som berörs och identifiera områden som upplevs som särskilt otrygga för kvinnor och prioritera dem.

• Garanterar jämställd representation i stadsplaneringen. Arbetsgrupper som planerar för stadsplanering och belysning ska vara jämställd, så att allas behov tillgodoses oavsett kön.

• Skapar mer samverkan med civilsamhälle gällande trygghet. Fler engagerade volontärer behövs när det är mörkt.

• Ser till att ämnet MVP, mentorer i våldsprevention, schemaläggs i alla kommunens högstadieskolor. MVP är en lektionsserie med målet att förebygga mäns och killars våld. Flahultsskolan genomför redan MVP framgångsrikt på schemalagda lektioner över flera terminer och bör ses om ett föredöme.

Kvinnors trygghet att våga röra sig fritt i samhället är allas ansvar. Tillsammans kan vi göra skillnad och se till att inget händer på vägen hem.

Angela Hafström (L)
Ordförande Liberala Kvinnor i Jönköpings län

Andreea Vanciu (L)
Ordförande för Liberala Ungdomsförbundet i Jönköpings län

Annica Lind Nordberg (L)
Ordförande för Liberalerna i Jönköping

Den svenska sexköpslagen måste spridas

Sexköp väcker upprördhet. För att förändra situationen för kvinnor utsatta i sexhandel måste vi prata och göra mer. Låt debatten handla om alla de kvinnor som varje dag utnyttjas och utsätts för övergrepp. Låt debatten handla om hur det kan bli mycket svårare att köpa sex. Låt inte debatten handla om en enstaka förövare.

Operation Torsk blev nationellt känd efter att Stockholmspolisen tagit en känd medieprofil på bar gärning som erkände för allmänheten att han köpt sex. Sverige rasar, både mot honom och hans brist på empati, men även mot det tv-program som valde att måla upp hans bild av situationen istället för hennes utsatthet.

Parallellt med operationen i Stockholm bedrev Jönköpingspolisen en riktad operation mot sexköpshandeln i Jönköping. Efter insatsen misstänks elva män för sexköp och de flesta har erkänt. Enligt lokalmedia tror polisen att det är organiserad brottslighet som ligger bakom verksamheten.

Det är helt oacceptabelt att det finns de som köper sex. Att de köper något som är olagligt från någon annan. Att de handlar från offer som utnyttjas och exploateras av de som tjänar pengar på att organisera brottslig verksamhet.

Som liberala feminister gläds vi stort över att en överväldigande majoritet av befolkningen i Sverige idag ser sexköp som oacceptabelt och att ”kändissexköpet” i Stockholm har skapat så stor upprördhet. Det kan vi tacka den svenska sexköpslagen för.

Vi är stolta över att Sverige var det första land i världen som år 1999 valde att kriminalisera endast köp av sexuella tjänster men inte försäljning. Lagen valde att förflytta fokus från kvinnorna som säljer till männen som köper sex. Sedan lagen infördes har sexköpen gått ner i Sverige och polisen vittnar om att sexköplagstiftningen är deras främsta verktyg för att komma åt prostitution och människohandel. Allt fler länder väljer att följa Sveriges exempel och instifta liknande lagar.

Situationen i de länder som har valt motsatt väg avskräcker. Tyskland har legaliserat och reglerat sexköp och de beräknas ha 400 000 personer som säljer sex och mer än 1,2 miljoner sexköp per dygn. Prostituerade ska ha möjlighet till sociala rättigheter och pension men det är enligt siffror endast ett 40-tal av de hundratusentals inom sexhandeln som har valt att registrera sig och få rättigheter. Det tyska exemplet visar med all tydlighet att den vägen är helt fel.

Prostitution leder till ett allvarligt kränkande av individens grundläggande fri- och rättigheter. Vi vet sedan tidigare forskning att de som exploateras i prostitution ofta har en historia av sexuella övergrepp. Polisen beskriver hur kvinnorna de möter kommer från extremt utsatta förhållanden och har få valmöjligheter. Sexköpslagen har förändrat synen på sexköp.

Det är dags att göra mer. Framförallt måste vi göra mycket mer för de utsatta kvinnorna. Det krävs aktiva insatser och resurser i kombination med skärpt lagstiftning. Samarbetet för att komma åt prostitution och människohandel behöver vara gränsöverskridande och vi måste fortsatt jobba för att fler länder kriminaliserar sexköp.

Vi kräver att:

• Polisen ges större resurser att utreda sexköp.

• Straffvärdet för sexköp höjs.

• Brottsofferstatus ges till den som fastnat i prostitution.

• Stödet till brottsoffren förbättras.

• Sexköpslagen fortsätter att spridas och att sexköp bekämpas genom EU och internationella konventioner.

Vi är glada över den upprördhet som sexköp väcker. Men debatten har kommit att handla alldeles för mycket om en enda man, och alldeles för lite om alla de kvinnor som varje dag utnyttjas och utsätts för övergrepp.

Cecilia Elving

Ordförande Liberala Kvinnor

Angela Hafström

Ordförande Liberala Kvinnor i Jönköpings län

Jimmy Ekström (L)

Regionråd i Jönköpings län

David Gerson (L)

Talesperson för Liberalerna i Jönköpings kommun

JAG SAMTYCKER TILL NY LAG

Jag samtycker till ny lag

Det är min förhoppning att vi inom kort har en tydlig skrivning om samtycke i sexualbrottslagstiftningen och en lag som gör det möjligt att döma den som borde förstått att samtycke saknades. En sådan förändring kommer stärka den sexuella integriteten och friheten i Sverige! Läs mer

Stärk stödet för barn i våldets skugga

Stärk stödet för barn i våldets skugga

Vi måste göra mer för att skydda våra barn mot våld och för att ge dem upprättelse när de väl drabbats! Vi gör inte anspråk på någon fullständig lösning men målsägandestatus för barn som bevittnat våld, licensiering av barns särskilda företrädare och brottskoder i belastningsregistret är tre steg i rätt riktning. Läs mer

Gör sexualbrott till valfråga

Gör sexualbrott till valfråga

”Polisen hinner inte med våldtäkter på grund av mord”. ”Tio män misstänks ha våldtagit en kvinna i 30-årsåldern”. ”Misstänkt våldtäkt i ett skogsområde”.

Läs mer

Fler ska känna sig trygga i Jönköpings län

Att kunna ta en promenad var man vill, när man vill – det är också frihet. Eller att utan oro vänta på bussen en sen kväll, gå hem från krogen eller låta sitt barn gå ensam från kompisen. Det är något som borde vara självklart för alla som lever i vårt län, men så är det inte idag. Istället ökar människors otrygghet. Var tredje person byter ibland väg eller färdsätt av rädsla för brott. Och nästan var fjärde person – en stor ökning – tycker att otryggheten påverkar deras livskvalitet. Läs mer

Riksdagsledamöter – är ni redo?

Är Sveriges nuvarande riksdagsledamöter då äntligen redo att stifta en lag som gör det möjligt att döma den som borde fattat att den andre inte ville ha sex?

För 19 år sedan (den 18 sep 1997) motionerade min pappa Bengt Harding Olson (FP) i riksdagen om att sexualbrottslagstiftningen borde ändras så att den skulle kunna dömas för sexuellt övergrepp som borde förstått att samtycke till sex saknades. På den tiden var riksdagen inte redo för ett sådant beslut. I sexualbrottsutredningen som gjordes 2008 var man inte heller mogen att lämna ett sådant förslag. Läs mer