Riksdagsledamöter – är ni redo?

Är Sveriges nuvarande riksdagsledamöter då äntligen redo att stifta en lag som gör det möjligt att döma den som borde fattat att den andre inte ville ha sex?

För 19 år sedan (den 18 sep 1997) motionerade min pappa Bengt Harding Olson (FP) i riksdagen om att sexualbrottslagstiftningen borde ändras så att den skulle kunna dömas för sexuellt övergrepp som borde förstått att samtycke till sex saknades. På den tiden var riksdagen inte redo för ett sådant beslut. I sexualbrottsutredningen som gjordes 2008 var man inte heller mogen att lämna ett sådant förslag.

På dåvarande Folkpartiets landsmöte i november 2013 beslutade vi, på mitt yrkande, att i vårt partiprogram skriva in att vi ville att den skulle kunna dömas som borde förstått att samtycke inte förelegat. Vårt beslut fick genomslag i Alliansens valmanifest och 2014 tillsattes en utredning som senare ombildades till en parlamentariskt sammansatt kommitté.

Under tre års tid har jag gjort flera påstötningar på Folkpartiets dåvarande rättspolitiske talesperson Johan Pehrson, den dåvarande justitieministern Beatrice Ask (M) och den nuvarande justitieministern Morgan Johansson (S) för att skynda på en lagändring. Nu är utredningen äntligen färdig. Till min oerhört stora glädje föreslår kommittén bland annat att den som av grov oaktsamhet gör sig skyldig till sexuellt övergrepp och grov sexuell kränkning ska kunna dömas till fängelse i högst fyra år. Äntligen!!

Utredningen kommer nu skickas ut på remiss och förhoppningsvis kan lagförslaget behandlas av riksdagen nästa år. Politik tar tid men nästa år har det gått hela 20 år sedan min pappa motionerade. Är Sveriges nuvarande riksdagsledamöter då äntligen redo att stifta en lag som gör det möjligt att döma den som borde fattat att den andre inte ville ha sex?

2016-10

24307 - Jönköping Anna Mårtensson egen fm

Anna Mårtensson (L)
Ersättare i Riksdagen
Liberala kvinnors rättspolitiska talesperson och relationsvåldsspecialist