Jordbruksmarkens värden i samhällsplaneringen

Liberalerna kan acceptera att viss exploatering sker på jordbruksmark i kommunen, om det kan visas att exploateringen kan bedömas ha en väsentlig samhällsnytta.

Läs mer

Vården av våra historiska byggnader

För att vårda våra historiska byggnader behöver kommunen, medborgarna och länsmuseet samspela kring en långsiktig plan och förvaltning, som kräver både kunskap, ekonomiska resurser och medborgarengagemang. Läs mer

Biblioteken spelar en central roll

För Liberalerna i Jönköping är biblioteken en högt prioriterad verksamhet. Biblioteken spelar en central roll för såväl barn och ungdomars läsande och utbildning liksom vuxnas lärande och läsande. Tillgången till litteratur och engagerad bibliotekspersonal ökar den läsandes intresse och kunskaper om världen, människor och andra kulturer. Läs mer

Kultur är en värdefull hörnsten i samhällsbygget

IBLAND BEHÖVS DET självklara sägas. Som när musiker får höra av politiker att de bör fundera på att söka sig ett annat jobb. Eller som proggruppen Gläns över sjö och strand sjöng ”Är du lönsam lille vän?”. Läs mer

Höjt straff, fler resurser och tidigare insats med fotboja för att stärka kvinnors frihet

Våld i alla dess former är inte bara ett övergrepp på ens egen kropp och person utan även ett angrepp på varje människas rätt till frihet. Livet krymper ihop när rädslan för att stöta på sin förövare alltid är närvarande. Liberalismen vill ge alla människor möjlighet att utvecklas, blomma ut och skapa livet efter sina egna villkor. Men då måste samhället också vara mycket tydligare mot de människor som hotar, slår och begränsar andra människors frihet. Läs mer

Lyft fram även de goda exemplen

Kristna liberaler vill lyfta fram de goda exemplen på samhällen där integrationen fungerar och Mellerud visade sig vara ytterligare ett sådant. Läs mer

Love is liberal, haka på oss i Jönköping Pride 25/8 2018

LOVE IS LIBERAL. Rätt att älska vem man vill!

Välkommen att joina oss i världens bästa prideparad, som går av stapeln lördagen 25/8 i Jönköping!

Vi samlas på Per Brahes parkering 13:30 (Residensgatan 7 i Jönköping). Paraden avgår 14:00.

Vi firar kärleken, demokratin och det faktum att Liberalerna är det parti som röstat mest i linje med RFSL åsikter i sakfrågorna, i och med vår offensiva HBTQ-politik*! Vi är STOLTA! Läs mer

Se religionen som en tillgång

”Det finns en rädsla för religion inom vår skolpolitik. Idag går omkring en procent av alla grundskoleelever på en friskola med konfessionell inriktning”, skriver Jakob Olofsgård (L) och Anna Ekström (L).

Läs mer

Utveckling genom kultur 2017-2029

REMISSVAR

Utveckling genom kultur 2017-2029 (kulturplan) KFN/2016:583 860

Övergripande synpunkter

Förslaget till Kulturplan är i sin helhet välskrivet och utgör en stabil bas för den kulturella utvecklingen i kommunen. Från Liberalerna har vi dock några synpunkter och förslag.

Liberalerna anser att kulturen är mycket viktig för en kommuns utveckling och dess invånare. Jämförelsestatistik med andra jämförbara kommuner visar att Jönköpings kommun på flera kulturområden halkat efter och det bör vara vår strävan att snarare finnas med i toppskiktet när det gäller satsningar på kulturen.

Läs mer