21 miljoner satsas på språkutveckling

Nu satsar Jönköping 21 miljoner kronor på barns språkutveckling!

Liberalerna med David Gerson, talesperson för L Jönköping, i spetsen har drivit frågor om språkutveckling under hela mandatperioden. Glädjande nog har man tillsammans med övriga Koalitionen i Jönköping kommit överens om en stor satsning på skolan för kommande år!

– Barn kommer till skolstarten med olika förutsättningar och det är vårt uppdrag som politiker att se till att alla barn får med sig språket från början säger David Gerson om satsningen.

Barn som halkat efter under förskoleåren har ofta svårt att hämta hem avståndet till sina klasskamrater under grundskolan.

– Alla hem har olika förutsättningar och inte alla barn växer upp i hem där läslusten lever. De 21 miljonerna är en mycket viktig satsning som gynnar kommunens barn och unga och deras möjligheter att lyckas både nu och i framtiden fortsätter David. Med den här satsningen är ambitionen att förskolan och skolan ska kunna anställa 23 språkpedagoger, som kommer arbeta i förskolor och skolor över hela kommunen.

Med satsningen är tanken att pedagogiken ska kunna utvecklas och fånga upp barn som halkat efter snabbt, för att kunna ge rätt stöd. Satsningen innebär även att klassrum inreds och utrustas för bättre lärande, och detsamma gäller för skolbiblioteken. Utöver det här satsar L, S, C och Mp i höstens budget även 13 miljoner på en resursskola, för att ge de barn som behöver det extra stödet som kan behövas i vissa fall.

– Det kan handla om exempelvis barn med neuropsykiatriska funktionshinder, sociala bekymmer så som hemmasittande. Här får man komma till en avsevärt mindre grupp med hög lärartäthet och elevhälsoteam säger David Gerson.