Var med och utveckla Jönköpings kommun

Nu söker vi dig som vill blicka framåt och vara med och bidra till utvecklingen av Jönköpings kommun! Fram till sista september kan du kandidera till att stå på fullmäktigelistan för Liberalerna i Jönköpings kommun. Du behövs!

✔️ Brukar du fundera över vad du skulle vilja förändra?✔️ Är du intresserad av samhällsfrågor?✔️ Debatterar du ofta…

Publicerat av Liberalerna i Jönköping Torsdag 16 september 2021

Vill du vara med på Liberalernas lista till kommunfullmäktige 2022? Eller känner du någon som du tror skulle passa där? Nu pågår arbetet med att nominera förslag på en namnlista inför val till kommunfullmäktige september 2022.

Varierad lista som speglar våra väljare
Ambitionen med listan är att den ska innehålla en variation av personer som tillsammans bidrar med engagemang, klokhet, nya intryck, erfarenhet och inspiration. Listan ska spegla våra väljare och de ska kunna känna igen sig.

Du som kandiderar, eller den du nominerar, ska dela våra liberala värderingar. Du behöver inte vara medlem vid nomineringstillfället , men du ska kunna tänka dig att bli medlem inför att listan slutförs.

Berätta vad du kan tillföra oss
Du kandiderar, eller nominerar någon, genom att följa den här länken: https://liberalerna.cand.assembly-voting.com/jonkoping_kommun

Tänk på att beskriva vad du, eller den du nominerar, kommer att tillföra L-gruppen nästa mandatperiod!

Senast 30/9 vill vi ha in din kandidering/nominering.

Var med och gör skillnad
Förslag på lista presenteras i vinter för medlemmarna i kommunföreningen på ett medlemsmöte. Därefter beslutar medlemsmötet hur den slutliga listan ska se ut.

Vi välkomnar både erfarna, nya och blivande Liberaler att vara med och göra skillnad.

Kvinnligrösträtt – Jämställdheten kommer inte gratis

Fröken Friman, Selma, Elisabeth & jag – jämställdheten kommer inte gratis

Jämställdheten kommer aldrig gratis. Det finns modiga kvinnor som gått före oss. Liberala feminister som gjorde allt de kunde för att skapa frihet, stampa sönder normer och spräcka glastak.

Tycker du att det är en mänsklig rättighet att alla över 18 ska få rösta? I september för 100 år sedan fick kvinnor för första gången rösta i ett riksdagsval. Efter en mångårig kamp där Liberala rösträttskvinnor så som Selma Lagerlöf, Elin Wägner, Elisabeth Tamm och vår egen fröken Friman; Anna Whitlock, varit pådrivande, drevs rösträttsreformen till slut igenom, och de första kvinnorna kom också in i riksdagen.

Rösträtten var ingen självklarhet
Idag ser vi kvinnlig rösträtt som en självklarhet, men jämställdheten har aldrig kommit gratis – varken då eller nu. Alla var inte entusiastiska inför rösträttsreformen. Det fanns riksdagsmän som hävdade att kvinnors hattar skulle skymma sikten i riksdagen och att kvinnor på landet inte kunde bege sig till vallokalen då de behövdes “för tillsynen av barn och kreatur”.

Tycker du att det behövs politiska kvinnoförbund som ständigt håller liv i det politiska jämställdhetsarbetet? Eller tillhör du dem som undrar varför kvinnoförbunden finns?

Över 200 år i demokratin och jämställdhetens tjänst
Liberala Kvinnors föregångare har kämpat för frihet och feminism i över 200 år. Vi har drivit reformer som gjort skillnad för jämställdheten på riktigt, så som att kvinnor inte ska kunna avskedas på grund av graviditet eller giftermål. Att pappamånader och avskaffad sambeskattning införts och mycket därtill.

Jag har förmånen att leda Liberala kvinnors arbete i Jönköpings län. Det händer ibland att jag får höra ”vi är redan jämställda, det behövs inget kvinnoförbund” eller ”jag fattar inte varför ni måste fortsätta driva det här i absurdum, det som är ojämställt är att ni måste ha ett eget förbund”.

Till de som säger så brukar jag säga; ” … och jag är helt säker på att för hundra år sedan fanns det dom som sa detsamma om kvinnors rösträtt. Ni har allt ni behöver. Kvinnor behöver inte rösträtt. Jag fattar inte varför ni måste fortsätta driva det här i absurdum.”

Vi behövs, då som nu
Jämställdheten kommer inte gratis. Det var inte tack vare förståelsen från de rösträttsberättigade som kvinnorna fick rösträtt och kom in i riksdagen, det kunde ske trots oförståelsen kring att det behövdes. Det är samma oförståelse som i dag ligger bakom de som tvivlar på kvinnoförbundens nödvändighet.

Idag står vi inför helt andra utmaningar än vad våra föregångare gjorde, så som att stänga pensionsgapet, stoppa mäns våld mot kvinnor, åtgärda bristerna i förlossningsvården och utrota hedersförtrycket. Nu som då finns det motstånd, men vi ger oss inte. Vi kommer att fortsätta kämpa för frihet och feminism varje dag.

Har du en syster, dotter eller dotterdotter? Selma Lagerlöf, Elin Wägner, Anna Whitlock och många fler kämpade för flickor och kvinnors framtid.

Du kan också göra skillnad
Oavsett om du är kvinna eller man kan du vara med och skapa en bättre, och mer jämställd framtid för de som redan finns och för de som kommer efter oss. Genom att stötta något av de politiska kvinnoförbunden som på olika sätt kämpar för kvinnors rättigheter kan du göra skillnad.

“Det måste finnas kvinnor, modiga och behjärtade nog att våga stå för en mening även om den inte är populär, men som kanske är ämnad att prägla en kommande tid” sa Elisabeth Tamm, liberal riksdagspionjär.

Hennes ord klingar lika sanna 100 år senare. Välkommen att vara med och göra skillnad för de som finns här nu och de som lever om 100 år. Du behövs!

I feminismen, friheten och framtidens namn.

Angela Hafström – distriktsordförande Liberala Kvinnor i Jönköpings län

Jönköping stärker sin plats som skolkommun

I Lärarförbundets skolranking för 2020 stärker Jönköping sin position och placeras på plats 35 (av 290 kommuner). Det är en förbättring från plats 55 år 2019. 

Även om man ska hantera en ranking som denna med viss ödmjukhet och försiktighet, är detta naturligtvis något för såväl elever, lärare, föräldrar och oss skolpolitiker att glädjas över. 

Bland jämförbara kommuner när det gäller antal innevånare placeras Jönköping främst.

Studerar man de olika kriterierna som rankringen baseras på, kan man se vår kommuns såväl styrkor som svagheter inom skolområdet. Till styrkorna hör till exempel andelen utbildade lärare, lärartätheten och att andelen elever som fullföljer sina gymnasiestudier ligger på en hög nivå. Bland svagheterna finns lärarlönerna, bedömningen av kommunen som huvudman och andelen barn som går i förskolan som är lägre än vad den borde vara. Rankingen baseras på 11 olika kriterier.

Skolutvecklingen i Jönköping står inför stora utmaningar framöver. Antalet elever i grundskolan kommer att öka markant de kommande åren. Detta kommer att ställa stora krav på Jönköpings kommun att bland annat klara av att rekrytera ett stort antal nya behöriga lärare och att tidplanerna för byggnationen av nya skolor håller. Investeringsbudgeten för nya skolor är rekordstor.

Skolan är Jönköpings framtid. Lärarförbundets ranking påvisar att den politiska ledningen i Jönköping prioriterar skolan att vi generellt sett har ett bra utgångsläge inför de kommande åren. 

Anna Carlsson (S) ordförande i Barn och utbildningsnämnden

Stig-Arne Tengmer (L) 1:e vice ordförande i Barn och utbildningsnämnden

Modersmålsundervisningen behöver utvecklas, inte avvecklas

Kristdemokraterna föreslår nu att modersmålsundervisningen ska avvecklas i skolan. Som politiskt parti har man full frihet att föreslå förändringar men argumentationen haltar rejält när partier påstår att det inte finns studier eller forskning som säger att modersmål har positiva effekter på elevernas inlärning och skolgång i allmänhet.

Tvärtom så finns forskning som påvisar flera positiva effekter exempelvis förbättras ordförrådet, att om man behärskar sitt eget modersmål så har man enklare att lära sig ett annat språk men även lära sig grammatik. Det har även positiva effekter på matematik. Detta visar till skillnad från Kristdemokraternas felaktigt underbyggda förslag att elever som läser modersmål faktiskt gynnas av det i sin skolgång.

Kristdemokraterna får gärna ansluta sig till Liberalernas politik där vi vill förstärka det svenska språket i förskolan som i skolan.

Generellt måste vi höja kvaliteten och andelen behöriga i skolan, men det är inget specifikt problem som endast finns inom modersmålsundervisningen. Dessutom är det anmärkningsvärt att Kristdemokraterna använder modersmålsfrågan för att motivera satsningar på SFI-undervisningen. Vi behöver utveckla båda delarna. Vi har under många år drivit frågan om SFI, hur vi kan individanpassa undervisningen, öka andelen behöriga samt bättre anpassa i inriktningarna dels till den utbildningsnivå de nyanlända har med sig dels hur utbildningarna kan knytas närmare arbetslivet. Stora satsningar görs nu också nationellt på yrkesinriktad vuxenutbildning som är en av de mest effektiva vägarna in på arbetsmarknaden. Kristdemokraterna skriver på sin hemsida att modersmålsundervisningen är central för elevernas utveckling och skolgång och att det finns stöd för detta i forskningen. Vi hoppas därför att detta kommer gälla även i kommande skolpolitiska dokument som partiet arbetar fram- men just nu verkar partiet trampat helt snett.   

Roger Haddad (L)

Liberalernas utbildningspolitiska talesperson

Stig-Arne Tengmer (L)

Vice ordförande, barn-och utbildningsnämnden, Jönköping 

Våra viktiga frågor

Valet är avgjort och vårt parti är nu mitt inne i diskussioner om hur landet, regionen och kommunen ska styras.
 
Vi är väl förberedda. Det valmanifest som vi tog fram inför valet till kommunfullmäktige i Jönköping blir nu ett viktigt underlag i de samtal och förhandlingar som förs.
 
Här är några av våra viktigaste punkter utifrån vårt valmanifest. Liberalerna i Jönköpings kommun vill:
 
➡️ Inrätta Barnens Hjälptelefon för ungas hälsa.

➡️ Anställa Lärarassistenter för att underlätta för lärare

➡️ Bygga Sveriges första Demensby för ökad trygghet
➡️ Inrätta En Väg In för företagare som skapar jobb
➡️ Värna Vättern och biologisk mångfald
➡️ Utveckla kollektivtrafik och cykelstråk

➡️Obligatorisk Språkförskola för nyanlända barn
Läs hela vårt valmanifest här.

Hälsning från David Gerson (L)

Vi står stolta efter en intensiv och fantastisk valrörelse. I Jönköpings kommun ökar vi äntligen igen. Tack för alla röster! Ni som röstat betyder oerhört mycket för oss.

Men vi är inte nöjda. Jönköping mår bättre av liberal politik. Alla mår bättre av liberal politik. #2022

David Gerson (L)

 

Skolan först!

 

En bra skola är det främsta verktyget för ett samhälle där alla barn och unga får möjlighet att förverkliga sina drömmar.

Ledaren i Jönköpings Posten uppmärksammar att Liberalerna i Jönköping, driver en tydlig prioritering där vi sätter skolan först. I sak ger oss ledarskribenten rätt, när vi argumenterar för att om det går bra för barnen i skolan, så går det bra för vår kommun och vårt land.

Men man tycker också att det är dålig tajming av oss att argumentera för detta samtidigt som kommunledningen i budgetdirektiven gett bl a Barn- och utbildningsnämnden uppdraget att beskriva konsekvenserna av en effektivisering/besparing.

Ledarskribenten tycker därför att vi sitter i en rävsax.

Vi ser det inte så. Ett stabilt välfärdssamhälle är beroende av en stabil och sund samhällsekonomi. Om kommunens och landets ekonomi missköts, är det välfärdens kärna, dit förskola och skola hör, som drabbas hårdast. En låt-gå-attityd i budgetarbetet drabbar alltid dom sköraste delarna av samhället. Ett synsätt där man inte analyserar konsekvenserna av alternativen undergräver den ekonomiska stabiliteten som bland annat barn och elever i förskolor och skolor är beroende av.

I Jönköping har vi färre barn i förskolans grupper, fler förskollärare och lärare per antal barn än i de flesta andra jämförbara kommuner, bland annat därför att nämnderna varje år måste beskriva konsekvenserna av eventuella effektiviseringar. Ekonomin i Jönköping är välskött.

Vår linje är klar. Kvaliteten i den verksamhet som förskolor och skolor bedriver i vår kommun är en central prioritering för vår del. Antalet barn i förskolans grupper ska snarare minska än öka. Antalet barn per förskollärare och antalet elever per lärare ska inte öka. Reformer och kvalitetsutveckling inom välfärdsområdet är viktigare än annat.

En bra skola är det främsta verktyget för ett samhälle där alla barn och unga får möjlighet att förverkliga sina drömmar.

 

Liberalerna i Jönköping

David Gerson
Sascha Carlsson
Stig-Arne Tengmer

Underlätta för våra företagare

Vi måste underlätta för våra företagare

SMÅFÖRETAGARES STATUS måste höjas och när man planerar för kommunala åtgärder som påverkar den enskilda näringsidkaren, måste man ta deras situation i beaktande. Vatten och avloppsförnyelsen är viktig och måste genomföras. Vi måste också bygga om våra gator och trafikplatser så att de anpassas till den växande staden. Men det är ett återkommande problem att näringsidkare drabbas, vilket inte är inte rimligt.

David Gerson (L), ledamot i Tekniska nämnden och vårt förstanamn på kommunfullmäktigelistan inför höstens val, kommer att arbeta för att Tekniska kontoret får ett utökat ansvar för att underlätta för viktiga entreprenörer vid kommunala vägarbeten.

”Vi måste ta hänsyn till näringsidkares situation och så långt det är möjligt underlätta för deras kunder och leverantörer att ta sig till och från butiker och restauranger vid vägarbeten”.

Förslag på förändringar:

  • Ska flera åtgärder genomföras i närtid, såsom VA- eller beläggningsarbeten, måste de i möjligaste mån samordnas.
  • När kommunen stänger av vägar som drabbar näringsidkare så ska det tydligt med stora skyltar framgå hur man kan ta sig på annat sätt till de butiker som drabbas.
  • De entreprenörer som drabbas av kommunala beslut kan erbjudas stöd att fortsätta sin försörjning under den aktuella perioden, exempelvis genom att tillfälligt flytta sin verksamhet till mobila lokaler i en så kallad Pop-up.
  • De som söker kontakt med kommunen ska kunna vända sig till ett dedikerat kontaktcenter, som Liberalerna kallar ”En väg in”. Här skulle problem kunna upptäckas tidigt, om inte de inte planerats för från första början.

Jönköpings kommun måste ta ansvar för beslut som påverkar näringsidkare negativt, vilket i sin tur drabbar vår gemensamma välfärd. Man kan inte låta bli att ta ett helhetsansvar bara för att det blir enklare i nuvarande arbetsrutin.

Företagandet är grunden till välfärden. Nästan alla Jönköpings företag är småföretag och nio av tio företag har färre än tio anställda. Nära hälften av alla nya jobb i Jönköpings kommun skapas i de mindre företagen och hälften av våra skatteintäkter står företagen för. Jönköping är beroende av småföretagare och kan inte slarva bort kompetens och skatteintäkter genom att inte bemöta dem professionellt.

Liberalerna vill uppmuntra företagande och att Jönköping ska vara en attraktiv kommun för företag att verka och utvecklas i. Därför måste vi förenkla och underlätta för våra företagare, inte tvärtom. Ett framgångsrikt företagande är basen i vårt välfärdssamhälle.

David Gerson (L)
egenföretagare, ledamot i Tekniska nämnden och Liberalernas förstanamn på kommunfullmäktigelistan

Annica Lind Nordberg (L)
VD, Liberalernas representant i Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB samt kommunfullmäktigekandidat

Angela Hafström (L)
näringslivsprofil, Liberala kvinnors ord-förande och kommun-fullmäktigekandidat för Liberalerna