Alla ska ha rätt till bra omsorg

ÄLDREOMSORG

Jönköpings kommun kommer att bygga ett demenscentrum och utbildning pågår på flera områden för att förbättra och skapa en bra miljö inom omsorgen, skriver äldrenämndens ordförande.

SVAR… till Alla ska ha rätt till bra omsorg (JP 2/10).Jag instämmer i att alla ska ha rätt till en bra omsorg. Under nuvarande mandatperiod har vi fått mark, pengar och löfte om att bygga ett demenscentrum i Jönköping. Enligt planerna kommer det bli klart under 2026.

Den politiska viljan inom Koalitionen, som styr Jönköpings kommun, är enig om att utveckla och förbättra demensvården. Samtliga äldreboenden som byggs framöver blir inredda och anpassade för dementa. Samma inredning kommer att finnas på de platser där somatiskt sjuka äldre bor. Tidigare har politiker inom äldrenämnden tillsammans med personal ansvarig för den demenssjuka gruppen kunnat besöka demensbyn i Danmark. För oss var det en upplevelse som påverkade planerna på att bygga på det här sättet även i vår kommun. Vi vill åstadkomma ett boende med tilltalande miljö för de boende, anhöriga och personalen. Förutom byggnaden kommer det att bli en utemiljö planerad för den demenssjuke, så man exempelvis inte går vilse. Stigarna startar och slutar vid samma punkt.

Här kommer att finnas dagverksamhet och dagvård för de i behov av det. Det ska bli utbildning för personal inom hela äldrenämndens verksamhet. Personal, som vill utvecklas i sin kompetens om kunskap och omvårdnad av dementa personer, kan få handledd undervisning av vår specialistutbildade personal som arbetar här. Detsamma gäller även de som arbetar på andra boenden. Här får inte glömmas anhörigstödet som ges till anhöriga till demenssjuka.

För tillfället pågår utbildning av 110 nya undersköterskor (usk) inom Äldreomsorgslyftet. Den pågår i år och några år framåt och vi hoppas få utbilda ännu fler till usk. En legitimering av yrkesgruppen tror vi vore värdefullt. Förutom denna grundutbildning finns specialistutbildning för usk inom palliativ, geriatrisk och psykiatrisk vård. Det är i dagsläget några som går den och vi önskar att fler tar chansen framöver. Detta för att ge en ännu bättre vård- och omsorg till våra äldre.

Under året satsar vi även på chefsutbildning och får ett tillskott på 20 nya enhetschefer i äldrenämndens verksamheter, vilka omfattar äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. I denna omfattande verksamhet som berör många i kommunen vill vi ge en bra vård och omsorg.

Vi arbetar ständigt, med att förbättra och utveckla, med utbildning till medarbetare och stöd på olika sätt för att skapa en bra miljö för alla.

Ann-Marie Hedlund (L) Ordförande i äldrenämnden, Jönköpings kommun