Inlägg av Annica

Utan förskolan skulle Sverige stanna

Jönköpingspostens ledarredaktion diskuterar i en artikel på ledarsidan (den 17/8) om förskolan från 3 eller 4 års ålder ska göras obligatorisk eller inte. Det är ett av förslagen i Jämlikhetsutredningen. Vi uppfattar att artikeln ifrågasätter betydelsen av förskolan. Ledarredaktionen tycker att läroplanen är ”full av fina ord” och man ”har svårt att se hur de […]

Stärk förskolans uppdrag för nyanlända barn

I dag är det stora skillnader i kunskapsresultaten mellan de barn som har gått i förskola och de barn som inte har gjort det. Förskolan är bra för alla barn, men fyller en särskild roll för de barn som t ex inte talar svenska i hemmet. En kartläggning i en av stadsdelarna i Göteborg visade […]

Medborgardialog ger delaktighet!

För att minska klyftan mellan medborgare och politiker är det väsentligt att utveckla medborgardialogen för att ge kunskap, insikt och delaktighet i kommunala utvecklings- och förändringsprocesser. För politiker gäller det att tydligare ta reda på vilka krav och förväntningar som finns hos invånarna. Medborgarna behöver bli mer insatta i de problem som politiker är satta […]

Politiskt ledarskap- i tiden!

Varje tid behöver sina politiska ledare! Förhoppningsvis kommer det snart en tid efter det vi nu kallar för coronatiden. Pågående pandemi behöver naturligtvis hanteras, av ledarskapet, såväl för landet i stort som för den enskildes bästa. Vad utmärker det politiska ledarskapet i vår tid, och vad krävs för framgång? Ja knappast är det att gå […]

LINDGÅRDEN- Vi vill ha kvar boendet

DE ARTIKLAR SOM skrivits om Lindgården på senare tid har gett upphov till många frågor och oro inför framtiden bland boende och anhöriga. Hur ska det gå med Lindgården? Hur orolig behöver jag vara?Från politiskt håll finns det inga tankar om att avveckla Lindgården. Vi är däremot mycket måna om att processen mellan IVO (Inspektionen för […]

Bra att A6- ravinerna räddas!

Det nya arrendeavtalet på A6 betyder mycket för invånare och turismen. Tekniska nämnden har vid sitt junisammanträde beslutat att teckna ett nytt arrendeavtal med A6 Golfklubb på 25 år. Det är glädjande att ett vackert naturområde tas till vara och utvecklas för rekreation och friluftsliv. Det betyder mycket för kommunens invånare och för turismen. Närheten […]

Inget barn ska behöva förlora barndomen under sommarlovet!

När skolorna stänger över sommaren försvinner skyddet för de mest utsatta barnen. Sommaren här och det är dags för sommarlov för skolbarn i länet och över hela landet. För de allra flesta barn är sommarlovet något de har sett fram emot länge, en tid för härlig ledighet, sol, bad och lek. Men för alldeles för […]

Att bli gammal ska vara något att se fram emot

Svensk äldreomsorg har under våren gått genom en skärseld. Många anställda och brukare har upplevt sina tyngsta månader någonsin. Coronapandemin har också blottlagt stora brister inom äldreomsorgen, både vad gäller äldres rättigheter och medarbetarnas situation. Både äldre och deras anhöriga ska vara trygga i svensk äldreomsorg, men dagens anställda har alldeles för lite av allt […]

Tag vara på årsrikas erfarenheter och idéer!

Är det rimligt att på grund av Coronapandemin utestänga en stor grupp förtroendevalda från möjligheten att delta i viktiga politiska beslut? Vi liberaler tycker inte det. Men det blir konsekvensen av det beslut som kommunfullmäktige fattade den 16 april.  Kommunstyrelsen fick då i uppdrag att ”implementera digitala lösningar för sammanträden på distans”, vilket är bra. […]