Ålderismen hindrar oss från att forma vårt eget liv.

Ålderismen hindrar oss från att forma vårt eget liv.

I ett liberalt samhälle bör varje människa ha frihet att forma sitt eget liv så länge det inte inkräktar på någon annans frihet. Den rätten gäller hela livet igenom. Fördomar slår dock hårt mot många äldre, i såväl arbetslivet som i äldreomsorgen. Ålderismen, fördomar och nedvärdering av människor på grund av ålder måste stoppas. Varje människa måste få bli bemött utifrån vem hen är, inte utifrån sin ålder. Läs mer

Videosamtal bryter isolering!

För mig och min pappa, och för många, många andra, skulle videosamtal göra en enorm skillnad. Det skulle minska många äldres ofrivilliga ensamhet och det skulle öka många anhörigas trygghet. Därför har nu jag och Ann-Marie Hedlund, som är vice ordf i Äldrenämnden, motionerat om videosamtalsprojekt på ett begränsat antal särskilda äldreboenden i vår kommun. Läs mer

Minskad ensamhet på äldreboenden med ökad digital kommunikation

Minskad ensamhet på äldreboenden med ökad digital kommunikation

Många äldre lever idag långt ifrån sina anhöriga, och av praktiska skäl blir besöken då kanske inte så täta som man skulle önska. Undersökningar visar också att nära sju av tio upplever ofrivillig ensamhet på sitt äldreboende. Geografiska avstånd kan dock överbryggas av smart teknik, där telefon, Skype eller liknande gör det möjligt att fortsätta umgås på distans. Nästan var tredje person över 76 år använder idag Skype och fler än varannan använder Facebook. Men för en del äldre kommer till sist den dagen när de inte längre själva kan hantera sin vardag, och då är det självklart att tryggheten att kunna nå sina närstående på distans ska finnas även på ett vård- och omsorgsboende. Läs mer

Videosamtalsprojekt på äldreboenden i Jönköpings kommun

Videosamtalsprojekt på äldreboenden i Jönköpings kommun

Många äldre lever idag långt ifrån sina anhöriga, och av praktiska skäl blir besöken då kanske inte så täta som man skulle önska. Undersökningar visar dock att nära sju av tio upplever ofrivillig ensamhet på sitt äldreboende. Geografiska avstånd kan dock överbryggas av smart teknik, där telefon, Skype eller liknande gör det möjligt att fortsätta umgås på distans. Nästan var tredje person över 76 år använder idag Skype och fler än varannan använder Facebook. Men för en del äldre kommer till sist den dagen när de inte längre själva kan hantera sin vardag, och då är det självklart att tryggheten att kunna nå sina närstående på distans ska finnas även på ett vård- och omsorgsboende. Läs mer

Anpassa Jönköping till klimatförändringarna

Jönköpings kommun måste redan nu anpassa samhället efter klimatförändringarna. I närtid är det längre och varmare värmeböljor samt häftigare skyfall som börjar komma. Inomhus krävs att temperaturen kan hållas på en behaglig nivå på våra sjukhus, äldreboende och skolor även under värmeböljan. Vattnet från skyfallen måste omhändertas så att de inte tillåts slå ut samhällsviktiga funktioner. Skogsägaren bör redan nu välja att återplantera med sorter som tål ett varmare klimat pga omloppstiden på 50+ år.  Läs mer

Rosenhälsan i topp

Målet ska vara att länet, inte bara är bästa plats att växa upp på, utan också bästa plats att åldras på. Vid en granskning fick vårdcentralen Aroma i Vetlanda 87 poäng och Rosenhälsan i Huskvarna 86. Vårdcentralen som kom på sista plats fick 26 poäng. Högsta möjliga poäng som gick att få i granskningen var 100.  Läs mer

Judoteknik räddar liv på äldre

”Äldreomsorgens kostnader som uppstår till följd av fallolyckor beräknas av Socialstyrelsen till minst 3,7 miljarder kronor för 2014. Det motsvarar drygt tre procent av samtliga kostnader för äldreomsorgen.” Det är lätt att förstå att förebyggande åtgärder som förhindrar fall är rena sparbössan för samhällsekonomin i stort.

Läs mer

Ta våld och övergrepp mot årsrika på allvar

Äldres frihet och trygghet måste försvaras. Den som slår en närstående slutar inte för att hen själv eller hens partner fyllt 65. Inte sällan blir det värre då, och för andra börjar våldet och övergreppen först sent i livet – det gäller både offer och förövare.

Läs mer

Årsrika

Sveriges bästa hemtjänst

Vi är många som kommer ihåg programmet ”Sveriges bästa hemtjänst” i SVT. Hemtjänsten i Vännäs genomförde tillsammans med Yngve Gustafsson, professor i geriatrik ett förbättringsarbete när det gällde bl a personalkontinuiteten.
Ingen var nöjd med att en person under en månad kunde få besök av 48 hemtjänstanställda.
Många äldre beskrev i programmet sitt hem som ett vandrarhem – ständigt nya ansikten som man alltför ofta inte kände igen. Personalen var inte heller nöjd med sin arbetssituation.

Läs mer

Leva livet hela livet!

Liberalismen syftar till att maximera varje människas frihet att forma sitt liv så länge det inte inkräktar på någon annans frihet. Den rätten gäller hela livet igenom. Vi måste få bli bemötta utifrån de individer vi är. Att öka årsrika människors självständighet och egenmakt är en central uppgift i Liberalernas äldrepolitik. Läs mer