Ålderismen hindrar oss från att forma vårt eget liv.

Ålderismen hindrar oss från att forma vårt eget liv.

I ett liberalt samhälle bör varje människa ha frihet att forma sitt eget liv så länge det inte inkräktar på någon annans frihet. Den rätten gäller hela livet igenom. Fördomar slår dock hårt mot många äldre, i såväl arbetslivet som i äldreomsorgen. Ålderismen, fördomar och nedvärdering av människor på grund av ålder måste stoppas. Varje människa måste få bli bemött utifrån vem hen är, inte utifrån sin ålder. Läs mer

Inga-Britt, 94, fick plats på äldreboende

Inga-Britt, 94, fick plats på äldreboende

Vid biståndsbedömningen ska större hänsyn tas till personens upplevelse av ensamhet och otrygghet. Den som fyllt 85 år bör ha rätt till plats på ett särskilt boende. Läs mer