L står upp för de äldres vård

EN LIBERAL äldrepolitik utgår från den enskilda personens liv och livssituation. Målet måste alltid vara att Du ska kunna ”Leva livet – Hela livet”. God livskvalité har ingen åldersgräns, men livet gör något med oss med tiden och en trygg hälso- och sjukvård blir ofta avgörande i livet inte minst på äldre da’r. Läs mer

Ålderismen hindrar oss från att forma vårt eget liv.

Ålderismen hindrar oss från att forma vårt eget liv.

I ett liberalt samhälle bör varje människa ha frihet att forma sitt eget liv så länge det inte inkräktar på någon annans frihet. Den rätten gäller hela livet igenom. Fördomar slår dock hårt mot många äldre, i såväl arbetslivet som i äldreomsorgen. Ålderismen, fördomar och nedvärdering av människor på grund av ålder måste stoppas. Varje människa måste få bli bemött utifrån vem hen är, inte utifrån sin ålder. Läs mer

Inga-Britt, 94, fick plats på äldreboende

Inga-Britt, 94, fick plats på äldreboende

Vid biståndsbedömningen ska större hänsyn tas till personens upplevelse av ensamhet och otrygghet. Den som fyllt 85 år bör ha rätt till plats på ett särskilt boende. Läs mer

Stoppa diskrimineringen av äldre!

Stoppa diskrimineringen av äldre!

Åldersdiskriminering är ett allt större problem. I skarp kontrast till den rödgröna regeringen föreslår Liberalerna därför att det införs en skatterabatt för den som är 64 och äldre. På så sätt stärks drivkraften att arbeta högre upp i åldrarna. Det är bra när fler arbetar och det är bra när fler kan vara med och bidra till välfärden. Läs mer

Rosenhälsan i topp

Målet ska vara att länet, inte bara är bästa plats att växa upp på, utan också bästa plats att åldras på. Vid en granskning fick vårdcentralen Aroma i Vetlanda 87 poäng och Rosenhälsan i Huskvarna 86. Vårdcentralen som kom på sista plats fick 26 poäng. Högsta möjliga poäng som gick att få i granskningen var 100.  Läs mer

Judoteknik räddar liv på äldre

”Äldreomsorgens kostnader som uppstår till följd av fallolyckor beräknas av Socialstyrelsen till minst 3,7 miljarder kronor för 2014. Det motsvarar drygt tre procent av samtliga kostnader för äldreomsorgen.” Det är lätt att förstå att förebyggande åtgärder som förhindrar fall är rena sparbössan för samhällsekonomin i stort.

Läs mer

Årsrika

Sveriges bästa hemtjänst

Vi är många som kommer ihåg programmet ”Sveriges bästa hemtjänst” i SVT. Hemtjänsten i Vännäs genomförde tillsammans med Yngve Gustafsson, professor i geriatrik ett förbättringsarbete när det gällde bl a personalkontinuiteten.
Ingen var nöjd med att en person under en månad kunde få besök av 48 hemtjänstanställda.
Många äldre beskrev i programmet sitt hem som ett vandrarhem – ständigt nya ansikten som man alltför ofta inte kände igen. Personalen var inte heller nöjd med sin arbetssituation.

Läs mer

Leva livet hela livet!

Liberalismen syftar till att maximera varje människas frihet att forma sitt liv så länge det inte inkräktar på någon annans frihet. Den rätten gäller hela livet igenom. Vi måste få bli bemötta utifrån de individer vi är. Att öka årsrika människors självständighet och egenmakt är en central uppgift i Liberalernas äldrepolitik. Läs mer

Rådgivning kan spara miljoner i länet!

Ska regioner/landsting/staten betala ersättning till ett privat företag för utökad läkemedelsrådgivning? Svaret är nej. Istället bör eHälsomyndigheten, SKL och regeringen göra ett omtag för att medverka till att digitaliseringen inom sjukvården och socialtjänsten moderniseras, görs för personalen maximalt användarvänlig och för patienterna helt säker.

Läs mer

Höjda bostadstillägg till pensionärerna

Nu är det dags för ”räfst och rättarting” när det gäller det totala pensionssystemet och i närtid inkomstförstärkningar till ”fattigpensionärerna” genom höjda bostadstillägg!

Enligt Långtidsutredningen ökar antalet äldre med låg ekonomisk standard fram till 2060. Antalet kvinnor från 20 procent till 50 procent, och antalet män från 10 procent till 35 procent.

Läs mer