Stoppa diskrimineringen av äldre!

Stoppa diskrimineringen av äldre!

Åldersdiskriminering är ett allt större problem. I skarp kontrast till den rödgröna regeringen föreslår Liberalerna därför att det införs en skatterabatt för den som är 64 och äldre. På så sätt stärks drivkraften att arbeta högre upp i åldrarna. Det är bra när fler arbetar och det är bra när fler kan vara med och bidra till välfärden.

Åldersdiskriminering är ett allt större problem. Det finns undersökningar som visar att blir det svårare att få komma på anställningsintervju redan när 40 års-dagen har passerats. Äldre människor nekas kreditkort och avbetalningsköp, trots god ekonomi bara för att de har passerat en åldersgräns. Det är inte värdigt vårt samhälle att livserfarenhet ses som något förlegat.

Ett av de tydligaste exemplen på regler som måste ändras är detta med hur länge man har rätt att arbete. Idag tvingas många sluta arbeta när de fyller 67 – då upphör nämligen den lagstadgade rätten att vara kvar på en arbetsplats.

Vi är många som har läst om kända personer som exempelvis Claes Elfsberg, som fick sluta efter över 40 år som nyhetsankare i SVT. Runtom i vårt land finns det många lärare och läkare som vill bidra till välfärden, men som hindras av sin ålder. Det är fel, så ska det inte vara. Den som vill och kan fortsätta arbeta ska naturligtvis få göra det, även om hen levt länge. För många betyder det ökad livsglädje att få arbeta och vara en del av arbetsplatsens gemenskap. Därför vill Liberalerna ändra lagen, så att man får jobba efter 67 årsdagen. Åldersgränsen ska höjas stegvis och på sikt ska alla som vill och kan få jobba tills de är 71 år.

Dagens begränsade regler är märkliga med tanke på att vi lever och är friska allt längre. Samtidigt som vi börjar arbeta allt senare i livet, lever vi också allt längre efter pensioneringen.

Ska fler arbeta längre måste det också löna sig att arbeta. När den rödgröna regeringen för något år sedan höjde den särskilda löneskatten på årsrikas arbete fick det föga förvånande effekten att färre årsrika arbetar.

I skarp kontrast till den rödgröna regeringen föreslår Liberalerna att det införs en skatterabatt för den som är 64 och äldre. På så sätt stärks drivkraften att arbeta högre upp i åldrarna. Det är bra när fler arbetar och det är bra när fler kan vara med och bidra till välfärden.

Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L)

Ann-Marie Hedlund, 1:e vice ordförande Äldrenämnden (L)

Dag Jonasson, Liberala seniorer