Höjda bostadstillägg till pensionärerna

Nu är det dags för ”räfst och rättarting” när det gäller det totala pensionssystemet och i närtid inkomstförstärkningar till ”fattigpensionärerna” genom höjda bostadstillägg!

Enligt Långtidsutredningen ökar antalet äldre med låg ekonomisk standard fram till 2060. Antalet kvinnor från 20 procent till 50 procent, och antalet män från 10 procent till 35 procent.

 Det som krävs för att komma tillrätta med denna obalans, och som samtliga pensionärsorganisationer är överens om, är en förstärkt finansiering av hela pensionssystemet. Förslagen som den parlamentariska Pensionsgruppen i utredningen ”Jämställda pensioner?” ger måste analyseras, och om de eventuellt genomförs kommer de att ge effekt först om 20 år.

Det finns 240.000 pensionärer, främst kvinnor, som har en årsinkomst under EU:s fattigdomsgräns. Att regeringen i årets budgetproposition höjt det allmänna tandvårdsbidraget med 150 kr per år för åldersgruppen 65 – 74 år kommer inte göra någon egentlig skillnad. Många årsrika ler och kanske också hånfullt skrattar åt dessa smulor. Andra kanske knyter handen i fickan.

Att ändra i pensionssystemet är svårt, och effekterna kommer först på lång sikt. Därför vill Liberalerna redan nu minska utgiftssidan för de som har mycket låga pensioner. I en motion i höstbudgeten föreslås en satsning på höjt bostadstillägg för pensionärer.

Bostadstillägget har en avgörande betydelse för att lyfta ekonomiskt svaga pensionärer över fattigdomsgränsen. Det är riktat specifikt till pensionärer med låga inkomster, som har små marginaler när hyran är betald. Eftersom kvinnor i genomsnitt har lägre pensioner än män är det också betydligt fler kvinnor än män som har bostadstillägg. Liberalerna vill stärka ekonomin för denna grupp.

Ett höjt bostadstillägg ökar också äldres möjligheter att flytta till en trygg och tillgänglig bostad nära kommunikationer och service, till exempel en seniorlägenhet eller ett trygghetsboende.

Tillgängliga bostäder finns framförallt i nyproduktionen, men hyran för nyproducerade tvåor är i genomsnitt nästan 8.000 kr i månaden medan taket för bostadstillägget idag är 5.000 kr.

Konkret innebär förslaget för det första att ersättningsgraden i bostadstillägget för ålderspensionärer höjs från 95 till 96 procent. För det andra föreslås att taket för hur höga boendekostnader som kan ersättas stegvis höjs med 500 kronor per år fram till 2020. Detta skulle innebära ett nytt tak på 7.000 kronor. Fullt utbyggd kostar denna reform 1,5 mdr kr.

Idag är det 291.700 pensionärer som har bostadstillägg. Av dessa är 76 procent kvinnor. Det är alltså väldigt många som berörs av förslaget.

Nu är det dags för ”räfst och rättarting” när det gäller det totala pensionssystemet och i närtid inkomstförstärkningar till ”fattigpensionärerna” genom höjda bostadstillägg!

2016-10-01
Dag Jonasson
Nätverket Liberala Seniorer