Videosamtal bryter isolering!

För mig och min pappa, och för många, många andra, skulle videosamtal göra en enorm skillnad. Det skulle minska många äldres ofrivilliga ensamhet och det skulle öka många anhörigas trygghet. Därför har nu jag och Ann-Marie Hedlund, som är vice ordf i Äldrenämnden, motionerat om videosamtalsprojekt på ett begränsat antal särskilda äldreboenden i vår kommun.

Min pappa har varit min stora förebild – som åklagare, som politiker och som förälder. Jag lämnade Skåne för snart 30 år sedan men när vi inte träffats har pappa och jag istället haft många och långa telefonsamtal om både stort och smått.

Men min pappa har blivit sjuk. Han har fått Alzheimers och bor därför på ett särskilt boende i Skåne. Han kan inte längre hantera en telefon. Och om någon hjälper honom med en telefon så har han svårt att riktigt förstå att det är mig han pratar med.

För mig och min pappa, och för många, många andra, skulle videosamtal göra en enorm skillnad. Det skulle minska många äldres ofrivilliga ensamhet och det skulle öka många anhörigas trygghet.

Därför har nu jag och Ann-Marie Hedlund, som är vice ordf i Äldrenämnden, motionerat om videosamtalsprojekt på ett begränsat antal särskilda äldreboenden i vår kommun.

Samtidigt driver jag frågan på nationell nivå tillsammans med innovationslandstingsrådet Daniel Forslund i Stockholm. Vi skrev nyligen en artikel i Dagens Samhälle om att vi vill att regeringen uppdrar åt lämplig myndighet att leda ett utvecklingsarbete avseende videosamtal och digital kommunikation på äldreboenden. Förhoppningsvis kommer jag framöver kunna driva den här frågan som riksdagsledamot.

När vår motion är färdigbehandlad kommer jag inte längre sitta kvar i kommunfullmäktige. Men jag hoppas att de som gör det, och de nya som kommer, är beredda att stötta detta pilotprojekt. För de äldre och anhöriga som behöver hjälp att ses lite oftare!

Anna Mårtensson (L)