Rådgivning kan spara miljoner i länet!

Ska regioner/landsting/staten betala ersättning till ett privat företag för utökad läkemedelsrådgivning? Svaret är nej. Istället bör eHälsomyndigheten, SKL och regeringen göra ett omtag för att medverka till att digitaliseringen inom sjukvården och socialtjänsten moderniseras, görs för personalen maximalt användarvänlig och för patienterna helt säker.

Läs mer

Höjda bostadstillägg till pensionärerna

Nu är det dags för ”räfst och rättarting” när det gäller det totala pensionssystemet och i närtid inkomstförstärkningar till ”fattigpensionärerna” genom höjda bostadstillägg!

Enligt Långtidsutredningen ökar antalet äldre med låg ekonomisk standard fram till 2060. Antalet kvinnor från 20 procent till 50 procent, och antalet män från 10 procent till 35 procent.

Läs mer