Ge amnesti åt ensamkommande barn

Ge amnesti åt ensamkommande barn

Vårt land har tidigare goda erfarenheter av att ge en generell amnesti till grupper av flyktingar. Varför skulle det inte fungera igen, när det gäller de minderåriga från Afghanistan, som kom hit under 2015? Läs mer

Dags att stärka tjejers självförtroende med utbildning i skolan

Dags att stärka tjejers självförtroende med utbildning i skolan

Det är nu vi måste göra skillnad. Alla ska våga vara sig själva och känna sig trygga och respekterade för den de är. Läs mer

Maktstrukturer behöver synliggöras

Maktstrukturer behöver synliggöras

Som liberal ordförande i personalutskottet är jag stolt över att sjukfrånvaron har sjunkit, att personalomsättningen är stabil, att andelen heltidsarbetande kvinnor har ökat och att lönegapet har minskat. Jag är också stolt över att vi antagit en hälsostrategi och är på väg att ta fram en kompetensförsörjningsplan och en rekryteringspolicy. Läs mer

Låna till nya stambanor

Låna till nya stambanor

SVERIGES INFRASTRUKTUR BEHÖVER byggas ut för att möta framtidens utmaningar. Det löftet gav Liberalerna och Alliansregeringen sommaren 2014 och vi tycker att Liberalerna ska stå upp för det löftet. Läs mer

Vision Jönköping 2030

Vision Jönköping 2030 – REMISSVAR

Trots ett gediget förarbete identifieras få nya utmaningar, egentligen enbart digitalisering och demografiska förändringar. En vision ska ge en önskvärd målbild och därmed inte innehålla processformuleringar som fortsatt satsning. Vad som ska känneteckna Jönköping 2030 beskrivs på sedvanligt sätt och bidrar föga till att formulera en vision som kan vara drivande för kommunens utveckling. Begrepp som attraktivitet behöver brytas ner och tydliggöras. Läs mer

Trygga sjukvården

Trygga sjukvården!

Det är dags att säkra tryggheten på våra sjukhus.

Läs mer

Så minskar vi klyftorna i skolan

I SKOLAN kan helt nya världar öppnas för ett barn som aldrig får veta hemma att man kan läsa tidningen, öppna en bok eller plugga vidare på universitet. På det barnet ska skolan ha höga förväntningar och tydliga kunskapskrav. För den eleven ska de bästa lärarna och de bästa förutsättningarna finnas. Så minskar vi klyftorna, och så bygger vi ett Sverige där alla barn får en chans att hitta sin väg och uppfylla sina drömmar – trots att starten kan vara orättvis.

Läs mer

Åtgärda de ömma punkterna inom polis och kriminalvård!

Polisväsendets omorganisation, insatser och effektivitet diskuteras flitigt. Partierna överbjuder varandra med förslag om olika åtgärder främst beträffande hur stor poliskåren bör vara. Enkla populistiska förslag, som inte är baserade på någon djupare samhällsanalys, främjar vare sig professionen eller politiken.

Läs mer

Avhopparna agerar ansvarslöst

De fyras gäng har haft alla möjligheter att inom kommunledningen bidra till beslut om investeringar i nya skollokaler och framtagande av handlingsplaner. Läs mer