Fler vårdbiträden behövs i vården

Fler vårdbiträden behövs i vården

Liberalerna har sedan flera år varit tydliga med att pendeln behöver slå tillbaka så att fler vårdbiträden får bidra till en god vård. OM VI LÅTER vårdbiträden få en tydligare roll inom inte minst sjukvården kan kompetens användas på rätt sätt vilket skapar mervärde för patienterna, men vi sänker också tröskeln in i arbete för den med lägre utbildning, inte sällan en nyanländ person som kan ta ett första steg in i arbete och egen försörjning. Läs mer

Höghastighetståget skyndar!

Höghastighetståget skyndar!

Nyligen redovisade tre erfarna professorer från KTH en rad övertygande argument varför höghastighetsjärnvägar behöver byggas i Sverige nu.

Läs mer