Maktstrukturer behöver synliggöras

Maktstrukturer behöver synliggöras

Som liberal ordförande i personalutskottet är jag stolt över att sjukfrånvaron har sjunkit, att personalomsättningen är stabil, att andelen heltidsarbetande kvinnor har ökat och att lönegapet har minskat. Jag är också stolt över att vi antagit en hälsostrategi och är på väg att ta fram en kompetensförsörjningsplan och en rekryteringspolicy.

Jag har nu gått igenom SD:s alla budgetskrivelser sedan 2011 och konstaterat att jag mindes fel. Det står att ni vill kassera all genuspedagogik och genusteori i kommunens alla verksamheter. Jag beklagar att jag mindes texten fel. Det är bra att ni vill ta bort ofrivilliga delade turer men jämställdhetsutmaningen är större än så. För att verkligen komma till rätta med den bristande jämställdheten i vårt samhälle behöver man synliggöra och genomskåda de maktstrukturer som råder i det tysta. I princip det som hela #metoo-rörelsen är ett bevis på. När det är gjort behöver man aktivt bryta de mönster man sett. Det är samhällets enorma utmaning när vi lämnat #metoo-stormens öga. Om man inte förstår varför ett problem uppstår lär det dyka upp igen, kanske på ett annat sätt. Till skillnad från er vill jag uppmuntra våra verksamheter att lära sig se och åtgärda de maktstrukturer som genus skapar. Jämställdhet är en fråga om kunskap.

När det gäller frågan om en annan människosyn räckte det med att bläddra till sista sidan i JP om en sverigedemokrats offentliga uttalande om muslimer. Överraskande ärligt men inte någon överraskande människosyn i dessa sammanhang. Jag vidhåller att SD står för en människosyn som jag aldrig kan acceptera. Jag vidhåller att jag aldrig kommer samarbeta med ert parti.

Anna Mårtensson (L)

Svar (i JP) till Staffan Eklöf (SD), måndagen 27 november 2017