En humanare flyktingpolitik efterlyses!

En humanare flyktingpolitik efterlyses!

Kristna Liberaler lobbar för humanare beslut i integrationsfrågorna.

I en motion till L:s Landsmöte från Rune Hultqvist, Huskvarna och Annika Carp, Falköping vill undertecknarna inte att barn skall utvisas till länder dit de saknar anknytning. Motionen fick till följd att Landsmötet beslöt att migrationsverkets tolkning och tillämpning av lagar och regler måste ses över. Det är orimligt att utvisa någon till en nation som vederbörande helt saknar anknytning till och aldrig varit i. Det hela blir inte bättre av att säkerhetsläget är sådant att UD starkt avråder oss övriga svenskar att ens besöka! Det aktuella exemplet på inhuman hantering, som togs upp i motionen, är ensamkommande pojkar som nu utvisas till Afghanistan.

Rune Hultkvist