Låna till nya stambanor

Låna till nya stambanor

SVERIGES INFRASTRUKTUR BEHÖVER byggas ut för att möta framtidens utmaningar. Det löftet gav Liberalerna och Alliansregeringen sommaren 2014 och vi tycker att Liberalerna ska stå upp för det löftet.

SVERIGES INFRASTRUKTUR BEHÖVER byggas ut för att möta framtidens utmaningar. Det löftet gav Liberalerna och Alliansregeringen sommaren 2014 och vi tycker att Liberalerna ska stå upp för det löftet. Målsättningen var att bygga nya stambanor till 2035 med statliga lån, regional medfinansiering och samtidigt bygga 100 000 nya bostäder. De nya stambanorna kommer vara anpassade för tåg med högre hastighet, ge betydligt större kapacitet och bättre punktlighet. Att det behövs mer kapacitet på järnvägen är uppenbart. Det eftersatta banunderhållet skapar stora störningar som skadar tilliten hos resenärerna. Med kapacitetsbrist på flera sträckor blir det också svårt att planera in underhåll utan att det får stora konsekvenser.

De nya stambanorna har också en sträckning som mycket bättre speglar Sveriges geografi. Längs Västra Stambanan är det endast Södertälje som kvalar in bland de 20 största kommunerna förutom ändhållplatserna Göteborg och Stockholm. De nya stambanorna kommer knyta samman åtta av rikets 13 största städer.

EN UTBYGGD JÄRNVÄG behövs både för godstransporter och persontransporter om vi ska klara omställningen mot ett mer håll-bart samhälle. Det handlar om att minska klimatbelastningen men också att skapa ekonomiskt håll-bara transporter. Antal resor med tåg har ökat över 30 procent på 10 år samtidigt som befolkningen bara ökat med knappt 10 procent. Med attraktiva tågförbindelser mellan de större städerna underlättas arbete på distans under resorna. Det bidrar till ökad lönsamhet och effektivitet hos de miljontals affärsresenärer som varje år reser med tåg för olika typer av möten. Affärsresor och fritidsresor skapar också många nya jobb inom besöksnäringen.

HELA INVESTERINGEN ÄR beräknad till 230 miljarder kronor. Det är ett stort belopp. Jämförelsevis skulle Öresundsbron kostat ca 70 miljarder i dagens priser. Frågan är ändå om vi har råd att avstå. Att bygga nya stambanor med budgetanslag är ingen bra lösning och tränger ut andra viktiga infrastrukturåtgärder. Skulle Öresundsbron byggts på samma sätt hade den antagligen inte varit färdig idag och nyttan med halvfärdiga stambanor lika liten som en halvfärdig bro. En långsam utbyggnad betyder också att vi under många år går miste om den nytta en färdig stambana skulle ha genererat. Startar vi planeringen nu finns det också god chans att byggnationen kan starta samtidigt som nästa lågkonjunktur.

DET ENDA FÖRNUFTIGA är att Sverige lånar till investeringen eller söker en annan alternativ finansiering. Skulle vi låna till hela paketet skulle de motsvara 5,4 procent av BNP och Sveriges statsskuld skulle fortsatt vara bland de lägsta inom EU. De nya stambanorna skulle också kunna finansieras genom att sälja delar av staten bolagsportfölj som är värd 510 miljarder. Ska Sverige bli en attraktiv kunskapsekonomi och ett hållbart samhälle måste vi investera i en modern järnväg. Då behöver Liberalerna ta ställning för alternativ finansiering av nya stambanor.

AXEL DARVIK,
kommunfullmäktige, Göteborg

ANNA EKSTRÖM,
partistyrelsen, Aneby

ANNA MÅRTENSSON,
kommunalråd, Jönköping

DANIEL ANDERSSON,
kommunalråd, Linköping

MORGAN HJALMARSSON,
kommunalråd, Borås

MATHIAS KARLSSON,
partistyrelsekandidat, Oskarshamn