Vi ska bygga samhälle, inte bara bostäder

Den viktigaste kommunalpolitiska skolfrågan i Jönköping, nu och under kommande år, är att tillgodose skolor och förskolor med lokaler. Jönköpings kommun växer. En bra förskola och skola förutsätter bland annat ändamålsenliga fastigheter som skapar förutsättningar för den pedagogiska verksamheten och som ger en bra arbetsmiljö för både barn och personal. Som företrädare för Liberalerna är detta en högt prioriterad fråga. Läs mer

Stoppa avvisningar till Afghanistan

Det är dags att visa att vi Liberaler inte sviker dem som bäst behöver skydd och säkerhet.

Natten till Lucia tvångsavvisades 11 pojkar till Afghanistan. Samma myndighet, Migrationsverket, som beslutade om utvisningen gör samtidigt bedömningen att Afghanistan inte är säkert för någon. Vi skickar iväg dessa pojkar till ett land som inte vill ha dem där och som varken har vilja eller förmåga att skydda dem. Detta sker utan att några Liberala riksdagspolitiker protesterar! Var är Liberalerna i debatten? Läs mer

Ensamkommande

Utrikesdepartementet avråder alla  svenskar från att resa till Afghanistan! Den informationen finns att hämta på regeringens hemsida. Trots detta väljer Sverige att skicka tillbaka unga asylsökande till Afghanistan. Det rimmar illa i våra öron. Runt om i vårt land finns ett antal barn, ungdomar och familjer som lämnat allt för att söka skydd hos oss. De bär med sig upplevelser som vi svenskar inte kan föreställa oss, de har flytt döden för en andra chans till ett drägligt liv. Idag har huvuddelen av dem bott i Sverige något år och börjat lära sig svenska, skaffat vänner och börjat få in en fot i skolväsendet och på arbetsmarknaden. För oss är det en gåta hur vårt land kan göra så olika bedömningar. Hur kan det vara ofarligt för flyktingar att återvända medan vi övriga helt avråds från att besöka landet?

Läs mer