Ensamkommande

Utrikesdepartementet avråder alla  svenskar från att resa till Afghanistan! Den informationen finns att hämta på regeringens hemsida. Trots detta väljer Sverige att skicka tillbaka unga asylsökande till Afghanistan. Det rimmar illa i våra öron. Runt om i vårt land finns ett antal barn, ungdomar och familjer som lämnat allt för att söka skydd hos oss. De bär med sig upplevelser som vi svenskar inte kan föreställa oss, de har flytt döden för en andra chans till ett drägligt liv. Idag har huvuddelen av dem bott i Sverige något år och börjat lära sig svenska, skaffat vänner och börjat få in en fot i skolväsendet och på arbetsmarknaden. För oss är det en gåta hur vårt land kan göra så olika bedömningar. Hur kan det vara ofarligt för flyktingar att återvända medan vi övriga helt avråds från att besöka landet?

Varför är det så tyst i frågan? Varför reagerar så få? Vill  vi verkligen att Sverige ska få en ny plump i historieböckerna likt Baltutlämningen 1945? En historia som slutade med att Sverige 1994 fick be de överlevande om ursäkt i en speciell ceremoni.

I Barnkonventionens (som Sverige signerat) andra paragraf står att ”Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter”. Även i FN:s mänskliga rättigheter understryks att alla är födda med samma värde och rättigheter. Vi upplever att dessa grundläggande värderingar sätts på undantag i dagens Sverige! Hur kan vi tillåta detta? Hur kan vissa politiska partier försvara situationen? Varför är de riksdagspartier som traditionellt stått upp för ett humant flyktingmottagande, som till exempel L, Mp, V och C, så passiva?

Vi anser att Sverige inte ska utnyttja det utlämningsavtal vi tecknat med Afghanistan. Den nya lagen om uppehållstillstånd och utlämningsavtalet fick svidande kritik från samtliga remissinstanser men trots det vill nu Sveriges regering fullfölja avtalet. Idag finns det ett stort antal ungdomar som väntar på besked från Migrationsverket. De är ledsna, oroliga, stressade och flera går i suicida tankar. De ser hur vänner runt omkring blir avvisade och de hör vad som händer med dem när de tvingas återvända. Många tillhör en minoritetsgrupp, hazarer, vilka historiskt är en förföljd grupp i Afghanistan. Flera av dem saknar familjer, släktingar eller vänner, några kommer att tvångsrekryteras till krig och några kommer att tvingas in i kriminalitet. Är det verkligen det vi svenskar vill istället för att låta dessa ungdomar stanna i Sverige och hjälpa oss att bygga vårt land starkare?

Nu är hög tid att reagera för att stoppa dessa inhumana utvisningar!

Mia Alsén, Anders Rickman, Roger Gren, Mari Lindahl, Carina Rickman, Lotta Heinonen och Anders Almfors  Liberalerna Habo

Bertil Rylner och Stig-Arne Tengmer  Liberalerna Jönköping

20161125