Modern vård

Det är angeläget att fortsätta arbetet med att åstadkomma en likvärdig hälso- och sjukvård i hela Sverige där de ständigt nya landvinningarna inom hälso- och sjukvårdsområdet skall komma alla medborgare tillgodo oberoende av vistelseort (även tillfällig). Vidare uppmuntrar L valfrihet och att det finns såväl offentliga som privata vårdgivare av god kvalité.

L Jönköping anser bl a:

Att det är angeläget att påskynda införandet av NPÖ och patientinformation via 1177 ute bland de olika vårdgivarna inkl. kommunerna – ett första steg till att göra informa­tionen elektroniskt tillgänglig såväl inom som utanför den egna sjukvårdsregionen redan nu!

Att läkemedelsregistret omgående behöver förbättras så att behandlande läkare kan se samtliga förskrivningar och att receptarien även får tillgång till läkemedelslistan om medborgaren så medger. Stora besparingar för samhället om onödiga läkemedelsskador kan undvikas utöver det mänskliga lidandet.

Att hantering inkl. finansiering av medicintekniska hjälpmedel och särläkemedel överförs till den statliga nivån för att få likhet i Sverige.

[button link=”http://www.liberalernajonkoping.se/wp-content/uploads/2016/11/Modern-vård-och-personal-och-patienter-remissvar-2016-11-17.pdf” background-color=”#006ab3″ text-color=”#ffffff” size=”xs” target=”_self” border-radius=”3px” rel=”” button_icon_left=”” button_icon_right=”” hide_xs=”false” hide_sm=”false” hide_md=”false” hide_lg=”false”]Läs hela remissvaret![/button]

Detta är ett remissvar på rapporten “Modern vård för personal och patienter” inom ramen för L’s förnyelsearbete av sin politik.