Leva livet hela livet!

Liberalismen syftar till att maximera varje människas frihet att forma sitt liv så länge det inte inkräktar på någon annans frihet. Den rätten gäller hela livet igenom. Vi måste få bli bemötta utifrån de individer vi är. Att öka årsrika människors självständighet och egenmakt är en central uppgift i Liberalernas äldrepolitik. Läs mer

Modern vård

Det är angeläget att fortsätta arbetet med att åstadkomma en likvärdig hälso- och sjukvård i hela Sverige där de ständigt nya landvinningarna inom hälso- och sjukvårdsområdet skall komma alla medborgare tillgodo oberoende av vistelseort (även tillfällig). Vidare uppmuntrar L valfrihet och att det finns såväl offentliga som privata vårdgivare av god kvalité.

Läs mer

Rådgivning kan spara miljoner i länet!

Ska regioner/landsting/staten betala ersättning till ett privat företag för utökad läkemedelsrådgivning? Svaret är nej. Istället bör eHälsomyndigheten, SKL och regeringen göra ett omtag för att medverka till att digitaliseringen inom sjukvården och socialtjänsten moderniseras, görs för personalen maximalt användarvänlig och för patienterna helt säker.

Läs mer