Vi vill bygga en demensby på Åsen

När Jönköpings kommun bygger 400 nya lägenheter för äldre, kommer 100 av dem att finnas i en demensby, ett minisamhälle på Åsen. Läs mer

L står upp för de äldres vård

EN LIBERAL äldrepolitik utgår från den enskilda personens liv och livssituation. Målet måste alltid vara att Du ska kunna ”Leva livet – Hela livet”. God livskvalité har ingen åldersgräns, men livet gör något med oss med tiden och en trygg hälso- och sjukvård blir ofta avgörande i livet inte minst på äldre da’r. Läs mer

Nolltolerans mot självmord

Varje självmord är ett misslyckande för vårt samhälle och en personlig tragedi för de anhöriga. Det personliga valet att ta sitt liv strider helt mot äldreprogrammet ”Leva livet hela livet” som är livsbejakande och det ska inte behöva vara det slutgiltiga steget för någon i Sverige. Läs mer

Låt inte fler lida i tystnad – dags för specialistvård för ME/CFS i hela Sverige!

Låt inte fler lida i tystnad – dags för specialistvård för ME/CFS i hela Sverige!

Tusentals svenskar går sjuka och sjukskrivna till följd av en på många sätt dold sjukdom. Men kunskapen och möjligheterna att hjälpa finns. Låt fler få möjlighet att hjälpa till – ge vården resurser och kunskap. Friheten för människor som råkar ha drabbats av ME/CFS måste försvaras. Läs mer

Det behövs specialistkompetens för ME/CFS i Jönköpings län

Det behövs specialistkompetens för ME/CFS i Jönköpings län

ME/CFS (Myalgisk Encephalomyelit/Chronic Fatigue Syndrome) är en allvarlig och handikappande neurologisk sjukdom som drabbar män, kvinnor och barn i hela världen. Stort hopp står till den forskning som nu pågår i världen men i väntan på resultat behövs stöd och hjälp från vården. Vi behöver specialistkompetens för ME/CFS i Jönköpings län. Läs mer

BYT STRAFF OCH DÖD MOT VÅRD OCH STÖD

BYT STRAFF OCH DÖD MOT VÅRD OCH STÖD

Sverige behöver en reformerad beroendevård och narkotikapolitik. Den politik som förs idag fungerar inte. Sverige ska ha en beroendevård som ligger i framkant, som är human och som ger resultat. Det är dags att byta straff och död mot vård och stöd.

Läs mer

Trygga sjukvården

Trygga sjukvården!

Det är dags att säkra tryggheten på våra sjukhus.

Läs mer

Rosenhälsan i topp

Målet ska vara att länet, inte bara är bästa plats att växa upp på, utan också bästa plats att åldras på. Vid en granskning fick vårdcentralen Aroma i Vetlanda 87 poäng och Rosenhälsan i Huskvarna 86. Vårdcentralen som kom på sista plats fick 26 poäng. Högsta möjliga poäng som gick att få i granskningen var 100.  Läs mer

Judoteknik räddar liv på äldre

”Äldreomsorgens kostnader som uppstår till följd av fallolyckor beräknas av Socialstyrelsen till minst 3,7 miljarder kronor för 2014. Det motsvarar drygt tre procent av samtliga kostnader för äldreomsorgen.” Det är lätt att förstå att förebyggande åtgärder som förhindrar fall är rena sparbössan för samhällsekonomin i stort.

Läs mer

Det handlar om patientsäkerhet

”Det råder enighet mellan regeringen, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, läkarna, farmacevterna samt patient- och pensionärsorganisationerna om nödvändigheten att införa en nationell läkemedelslista med möjlighet till koppling till vissa journaluppgifter och det utan dröjsmål”, skriver Barbro Westerholm.

Läs mer