Biblioteken spelar en central roll

För Liberalerna i Jönköping är biblioteken en högt prioriterad verksamhet. Biblioteken spelar en central roll för såväl barn och ungdomars läsande och utbildning liksom vuxnas lärande och läsande. Tillgången till litteratur och engagerad bibliotekspersonal ökar den läsandes intresse och kunskaper om världen, människor och andra kulturer.

Biblioteken spelar också en viktig roll för alla de som tar sig till biblioteket för att läsa tidningar, surfa på nätet och för integrationen av våra nysvenskar. Här kan man komma åt nyheter och kultur samt lära sig om det svenska samhället. Med en satsning på biblioteken skulle de i ännu högre grad kunna utgöra nav i våra bostadsområden, där invånarna kan få hjälp och rådgivning.

Men inom den politiska realiteten finns den kommunala ekonomin, som trots årets skattehöjning ser ansträngd ut de närmaste åren. Alla förvaltningar ställs inför besparingskrav, även Kultur- och Fritidsförvaltningen. Det slår hårt mot en redan ansträngd ekonomi. Det finns inga enkla lösningar som inte skulle påverka många människors tillgänglighet till kultur- eller fritidsverksamhet.

Jönköpings kommun har, i jämförelse med flertalet andra kommuner, många bibliotek utlokaliserade i våra ytterområden. En enkel besparing vore att helt lägga ner ett bibliotek i exempelvis Tenhult och Taberg och istället satsa mer på Stadsbiblioteket i centrala Jönköping. Det är för Liberalerna en betydligt sämre åtgärd än den som nu genomfördes. Undersökningar i andra kommuner visar att antalet besök på ett centralbibliotek visserligen kan öka när man gör så, men att antalet besökare blir betydligt färre. Med andra ord är det många före detta biblioteksbesökare från ytterområdena som slutar besöka biblioteket om det bara finns i kommunens centrum.

Bibliotekspersonalen gör ett fantastiskt arbete med knappa resurser. De servar boklånare, de tar emot skolklasser och de skapar läsglädje för våra besökare. Där finns inte några pengar att spara. Vi är absolut inte nöjda med beslutet att minska öppethållandet på biblioteken, långt därifrån. Men det är bättre än alternativet, att lägga ner ett eller flera bibliotek. Ett nedlagt bibliotek riskerar att vara borta för alltid.

Politik handlar om prioriteringar. I Koalition för Jönköpings politiska plattform skriver vi att ”biblioteksverksamheten är en förutsättning för folkbildning”. Vi liberaler är övertygade om att det kommer att synas i kommande prioriteringar.

Cjell Fransson (L), ledamot i Kultur- och Fritidsnämnden

David Gerson (L), talesperson för Liberalerna i Jönköping kommun