Biblioteken spelar en central roll

För Liberalerna i Jönköping är biblioteken en högt prioriterad verksamhet. Biblioteken spelar en central roll för såväl barn och ungdomars läsande och utbildning liksom vuxnas lärande och läsande. Tillgången till litteratur och engagerad bibliotekspersonal ökar den läsandes intresse och kunskaper om världen, människor och andra kulturer. Läs mer

Utveckling genom kultur 2017-2029

REMISSVAR

Utveckling genom kultur 2017-2029 (kulturplan) KFN/2016:583 860

Övergripande synpunkter

Förslaget till Kulturplan är i sin helhet välskrivet och utgör en stabil bas för den kulturella utvecklingen i kommunen. Från Liberalerna har vi dock några synpunkter och förslag.

Liberalerna anser att kulturen är mycket viktig för en kommuns utveckling och dess invånare. Jämförelsestatistik med andra jämförbara kommuner visar att Jönköpings kommun på flera kulturområden halkat efter och det bör vara vår strävan att snarare finnas med i toppskiktet när det gäller satsningar på kulturen.

Läs mer