Dumt låta integrationsbidrag frysa inne

Dumt låta integrationsbidrag frysa inne

SOCIALNÄMNDEN BESLUTADE VID sitt sammanträde i mars att ta icke nyttjade medel från ett riktat statsbidrag till insatser för unga asylsökande som fått ett första avslag och ofta far illa. Frågan är varför SD hellre vill att de pengarna ska frysa inne och inte verka för integration? Läs mer

Även kvinnor ska kunna försörja sig!

Även kvinnor ska kunna försörja sig!

PÅ INTERNATIONELLA KVINNODAGEN vill Liberala Kvinnor i Jönköpings län uppmärksamma vårt läns kvinnliga egenföretagare, samt alla de fantastiska och kompetenta kvinnor som skulle kunna vara egenföretagare men som inte har fått eller tagit möjligheten på grund av utanförskap, krångliga regler och dåliga villkor. Läs mer

Fasa ut de konsulentstödda familjehemmen

Det sänder en viktig signal till barn och unga som är i behov av familjehemsvård att vi hellre satsar på dem än på ett för dem abstrakt konsultstöd, skriver företrädare för Alliansen i socialnämnden i Jönköping. Läs mer