Även kvinnor ska kunna försörja sig!

Även kvinnor ska kunna försörja sig!

PÅ INTERNATIONELLA KVINNODAGEN vill Liberala Kvinnor i Jönköpings län uppmärksamma vårt läns kvinnliga egenföretagare, samt alla de fantastiska och kompetenta kvinnor som skulle kunna vara egenföretagare men som inte har fått eller tagit möjligheten på grund av utanförskap, krångliga regler och dåliga villkor.

I vår styrelse bestående av nio kvinnor är över hälften egenföretagare eller tidigare egenföretagare. För några av oss var alternativet till egenföretagande att gå arbetslösa; den enda vägen in på arbetsmarknaden var att starta eget företag. Vi blev så kallade nödvändighetsföretagare.

ATT VARA nödvändighetsföretagare låter måhända negativt och tvingande, men det behöver det inte vara. Det skulle, med rätt stöd och villkor, kunna innebära en möjlighet att försörja sig själv och även skapa sysselsättning för andra.

Ökad tillväxt är en förutsättning för Sveriges välfärd.

Därför det är av ytterst stor vikt att både kvinnor och män i Sverige vågar och vill satsa på företagande – vare sig man är född i Sverige eller har anslutit senare.

I DAG DRIVS och ägs ungefär en fjärdedel av alla företag av kvinnor. De är alldeles för få och behöver bli fler. Kvinnor driver oftare enmansföretag än män och har genomgående företag med färre anställda än män. Kvinnor behöver ges större möjlighet att starta företag inom de områden där de har kompetens, i kombination med områden där det finns be-hov.

Det är positivt att man har öppnat upp välfärdssektorn för privata aktörer. Inom vård och omsorg är fler än hälften av de operativa företagsledarna kvinnor. Företag bidrar till utveckling inom dessa sektorer och fler arbetsgivare gör att lönerna går upp för arbetstagarna som till stor del är kvinnor.

Egenföretagare arbetar oerhört hårt, får ibland endast ut minimilön, vågar inte vara sjuka och umgås alldeles för sällan med sin familj. Många egenföretagare i Sverige har, under vissa perioder, haft en inkomstnivå som hamnat under EU:s mått för ekonomisk utsatthet.

Vi måste göra mer än vad vi gör nu. Vi behöver vara kreativa. Nytänkande. Vi behöver skapa de rätta verktygen för att få kvinnor att våga satsa på att starta företag och i sin tur sysselsätta andra samhällsmedborgare.

VI BEHÖVER:

  • Minskat och mindre krångligt regelverk
  • Utökade möjligheter till tolkstöd.
  • Utökade möjligheter till mikrolån för att komma i gång med sitt företag
  • Möjlighet till samma stöd vid sjukdom som anställda har
  • Sänkta arbetsgivaravgifter
  • En förenklad LAS
  • Möjlighet att betala ut lägre löner för mindre kvalificerat arbete

Landets och länets kvinnliga egenföretagare är sällan ekonomiskt oberoende, långt därifrån. De måste få kunna leva över gränsen för ekonomisk utsatthet och känna att de har samma stöd och trygghet som ”vanliga” samhällsmedborgare.

Några av oss i Liberala Kvinnors styrelse var efterhand tvungna att lägga ned våra företag, på grund av avsaknad av tillräckligt socialt skyddsnät. Vi vill verka för att de som kommer efter oss ska få en ökad möjlighet till överlevnad.

SYSSELSÄTTNING och entreprenörskap är en av nycklarna till en ökad välfärd och ett minskat utanförskap.

Kvinnor ska kunna tjäna pengar på sin kompetens och våga satsa.

Kvinnor ska kunna försörja sig själva i Jönköpings län.

Angela Hafström
Anna Mårtensson
Annica Lind Nordberg
Sascha Carlsson
Marjatta Nyfors
Ann-Chatrine Jonsson
Marie Engwall
Rebecka Karlsson
Sue-Ellen Njewka

Liberala Kvinnor i Jönköpings Län