Sluta att mobba Annie Lööf och Jan Björklund

Ett slagord som hela tiden upprepas i debatten är ”Låt folket bestämma”. Och under det slagordet förs ett otal åsikter och tyckande fram. Här en liten uppdatering i hur Sverige styrs och vad det är som skyddar vår demokrati. För jag utgår från att vi – du och jag – vill ha kvar demokratin som styrelseskick i Sverige.

Det är grundlagarna som skyddar vår demokrati. De är fyra till antalet.

Regeringsformen slår fast att all offentlig makt utgår från folket. I praktiken betyder det att jag som medborgare är med och bestämmer genom de politiker som jag väljer in i riksdag, kommuner och regioner/landsting. Detta kallas för representativ demokrati.

I Tryckfrihetsförordningen finns regler för att du fritt ska kunna uttrycka vad du tänker och tycker och argumentera för din åsikt. Samtidigt som denna frihet finns skyddar tryckfrihetsförordningen mig mot förtal och kränkningar.

I Sverige har jag rätt att tycka och säga nästan vad jag vill. I yttrandefrihetsgrundlagen står det emellertid också vad som inte är tillåtet, som till exempel att förtala eller kränka en annan person.

Den offentliga makten och ledande politiker i alla partier ska självklart utöva sin makt med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Jag har i dessa dagar en mycket stor respekt för Jan Björklund och Annie Lööf som orkar stå emot de krafter och strömningar som inte önskar behålla vårt gemensamma demokratiska och liberala samhällsskick. För i förlängningen är det ju detta SD vill om jag ska lita på vad ledande företrädare säger och vad som är skrivet i deras partiprogram etc.

Jag ogillar starkt den offentliga mobbning som pågår mot dessa två partiledare, i Liberalerna respektive Centern, men anser likväl det är viktigt att vi alla kan och gör vår röst hörd. Dock på ett sätt där jag behandlar andra som jag själv vill bli behandlad. Vi har alla ett ansvar för detta och vi är alla med och skapar det samhälle vi lever i.

Bertil Rylner (L)

Jönköping