En plastfri framtid för Vättern

Vi Liberaler ser möjligheterna, vi tror på en plastfri framtid och vi står redo att agera i Europaparlamentet, i riksdagen och i kommunfullmäktige för att få åtgärder på plats som bevarar vår natur och verkar för en hållbar, frisk planet. Det finns nämligen ingen plan B, vi har bara en enda planet och därför måste vi agera nu.

Plast utgör i dag cirka 70 procent av allt avfall som flyter omkring i våra hav, enligt EU-kommissionen. Där skapar det enorma problem för det marina livet, vilket i sin tur påverkar hela ekosystemet. Detta gäller även för Vättern och de andra stora sjöarna i Sverige. Vättern måste hållas frisk, eftersom den förser vår växande befolkning i Vätterns omland med dricksvatten, och är en framtida dricksvattentäkt för Mälardalen.

Sommaren 2015 genomfördes en kombinerad kartläggning och metodundersökning av mikroplaster i Vättern. Resultaten i Vättern var alarmerande och påvisade lika stora mängder mikroplaster i sjön som i världshaven. I fjol följdes undersökningen upp med utvidgade provtagningar i Vättern, Vänern, Mälaren och Hjälmaren. Utvärdering av resultatet pågår fortfarande, men redan nu visar proverna på högre värden av mikroplaster ju närmare proven tas intill de större tätorterna, vilket är skrämmande.

Förhållandena i haven och de stora sjöarna återspeglas inte bara i kvalitén på vårt dricksvatten, utan får också effekter på land, där det påverkar allt från syreproduktion till väderförhållanden. Fortsätter nedskräpningen av plast i samma takt som i dag så kommer mängden plast i världshaven att väga mer än all fisk år 2050, enligt beräkningar från EU-kommissionen. Därför välkomnar vi att EU nu tar ledaransvaret i omställningen till minskad plastkonsumtion och framtagandet av miljövänliga alternativ. Det är dags att vi rannsakar vår livsstil och hittar hållbara alternativ till plastprodukter.

I slutet av oktober antog Europaparlamentet ett lagförslag som förbjuder engångsartiklar i plast, som bestick, tallrikar, tops och sugrör, från och med 2021. I direktivet ingår även att tobakstillverkarna måste ersätta plast i cigarrettfilter med ett miljövänligt material, ett gradvist minskningsmål för engångsförpackningar för snabbmat och bättre konsumentupplysning. Fiskeutrustning, som står för över en fjärdedel av allt plastskräp i haven, måste minskas genom ökat producentansvar och bättre insamling. Direktivet ingår i den nyligen lanserade europeiska plaststrategin och nu väntar förhandlingar med Ministerrådet. Förhoppningsvis är direktivet på plats före EU-valet i maj nästa år.

I Jönköping värnar Liberalerna Vätterns vatten bland annat genom att verka för att mängden föroreningar som släpps ut i Vättern inte stiger trots att folkmängden ökar. Vi verkar för ta initiativ för att rena dagvattnet, skjuta till medel så att ett extra reningssteg i reningsverken införs för att minimera utsläpp av mikroplaster och läkemedelsrester och jobbar för att fyllmaterialet och hanteringen av konstgräsplaner liksom dagvattnet från motorvägen ses över för att minimera utsläppen av mikroplaster.

I ett större perspektiv måste vi i EU bli bättre på att återvinna den plast vi använder, minska vår vardagliga plastkonsumtion och arbeta hårdare för att finna klimatsmarta alternativ.

En del framsteg har redan gjorts. Exempelvis har vi redan biologiskt nedbrytbar plast på marknaden, och vem vet, kanske kommer det att finnas plastliknande material som tillverkas av ekologiska produkter i framtiden. Det finns redan olika material som på sikt kan ersätta plast helt och hållet beroende på användningsområde, såsom bivax, kasein från mjölkprotein, keratin från hönsfjädrar eller så kallat flytande trä. Vi bör genom EU främja den fortsatta utvecklingen av hållbara, miljövänliga alternativ som dessa.

Vi Liberaler ser möjligheterna, vi tror på en plastfri framtid och vi står redo att agera i Europaparlamentet, i riksdagen och i kommunfullmäktige för att få åtgärder på plats som bevarar vår natur och verkar för en hållbar, frisk planet. Det finns nämligen ingen plan B, vi har bara en enda planet och därför måste vi agera nu.

Cecilia Wikström (L)
Europaparlamentariker

Emma Carlsson Löfdal
(L) riksdagsledamot

Ingvar Åkerberg (L)
kommunfullmäktige

Rune Hultkvist (L)
Miljö- o. Hälsoskyddsnämnden