Höjt straff, fler resurser och tidigare insats med fotboja för att stärka kvinnors frihet

Våld i alla dess former är inte bara ett övergrepp på ens egen kropp och person utan även ett angrepp på varje människas rätt till frihet. Livet krymper ihop när rädslan för att stöta på sin förövare alltid är närvarande. Liberalismen vill ge alla människor möjlighet att utvecklas, blomma ut och skapa livet efter sina egna villkor. Men då måste samhället också vara mycket tydligare mot de människor som hotar, slår och begränsar andra människors frihet.

Våldet mot kvinnor hamnade i strålkastarljuset under 2017 när de sexuella trakasserier som kvinnor utsätts för i sin vardag fördes fram i ljuset under #metoo-uppropen. Under en period vittnade varje dag i Jönköpings län och i hela Sverige kvinnor om utsattheten och det faktum att många händelser negligeras och normaliseras.

Söndag 25 november är det FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor och återigen måste vi uppmärksamma, belysa och inte minst agera mot det våld som kvinnor möter i hemmet och i det offentliga rummet.

I flera reportage har medier rapporterat om minskat stöd för vård och stöd till våldsutsatta kvinnor i Jönköpings län. Det är dags för politiken att göra mer för att skydda utsatta kvinnor. Det behövs mer resurser till polis, åklagare och socialtjänst och inte minst en tuffare lagstiftning.

Sedan 1 juli i somras har lagen om kontaktförbud skärpts så att den som överträder ett kontaktförbud kan bli tvingad att bära fotboja. Det är bra att lagen skärps men samtidigt visar den på det perspektivskifte som behövs. Det är kvinnans rörelsefrihet och hotbilden mot henne som borde vara avgörande för när fotboja utdöms.

Vi, i Liberala Kvinnor vill att fotboja ska kunna användas som en förstahandsåtgärd när kontaktförbud utfärdas. Det är inte rimligt att en kvinna ska leva i skräck och vänta på att ett kontaktförbud utan fotboja överträds innan hennes skydd stärks. Då kan det redan vara för sent.

För att stärka kvinnors frihet behöver även straffet för grov kvinnofridskränkning höjas. Liberala Kvinnor har länge drivit kravet att minimistraffet ska höjas till 1 år. Straffet måste stå i proportion till brottet, som har inneburit ett allvarligt angrepp på en kvinnas liv, hälsa eller trygghet och dessutom ska tiden i fängelset vara så pass lång att den bidrar till återanpassning.

Våld i alla dess former är inte bara ett övergrepp på ens egen kropp och person utan även ett angrepp på varje människas rätt till frihet. Livet krymper ihop när rädslan för att stöta på sin förövare alltid är närvarande. Liberalismen vill ge alla människor möjlighet att utvecklas, blomma ut och skapa livet efter sina egna villkor. Men då måste samhället också vara mycket tydligare mot de människor som hotar, slår och begränsar andra människors frihet.

 

Gulan Avci
ordförande Liberala Kvinnor

Angela Hafström
ordförande Liberala Kvinnor Jönköping län