För debatten internt och var ett parti utåt

FLERA AV VÅRA riksdagsmän, riksdagskvinnor och partistyrelsemedlemmar sköter nu debatten om liberalernas vägval i regeringsfrågan via media.

Utöver partiledare och partisekreterare, som ju är de personer som man kan vänta sig ska sköta kommunikationen gentemot media i interna frågor, så har många andra känt behovet av att kommentera processen i radio, tv och tidningar.

JAG TÄNKER INTE värdera de ställningstaganden som varje ledamot gör, men ge min syn på förhållningssättet utifrån min roll som förtroendevald i Jönköpings kommunförening.

Att i media försöka föra förhandlingen inför kommande partibeslut är så destruktivt för vårt parti och den arbetsmiljö som vi verkar i. Det är så tröttsamt att man i de små grupper som det gäller inte kan låta diskussionerna stanna inne i rummet de dryftas.

Om man accepterar majoritetsbeslut som beslutsform och lägger sin röst på det ena eller andra alternativet, så finns det ingen anledning att varken avslöja vilka röstsiffror som föreligger eller vilka ledamöter som tycker vad. Det borgar bara för splittring.

VI HAR HAFT liknande situationer med svåra beslut som behövts fattas i vår kommunförening.
Efter omröstning så slängde vi valsedlarna och gick ut ur rummet som ett parti. Antingen står man i media upp för föreningens beslut, eller så tar man ett steg tillbaka och avstår att kommentera.

Jag uppmanar er att agera på samma sätt i riksdagsgrupp och partistyrelse.

VAD ÄR SLUTMÅLET för er som vill föra debatten i media? Vad är ert end-game? Vad ser ni ska hända de kommande fyra åren, beroende på vilken sida som till slut står som segrare? Kommer vi att se en grupp liberala vildar i Riksdagen?

Beteendet i Stockholm skapar en massa frustration bland våra medlemmar på lokal nivå, och att vi förtroendevalda får en massa frågor och gliringar från folk man möter i vardagen.

Man undrar varför vi tar kampen mot varandra, och inte mot de andra? Som egenföretagare, förtroendevald politiker och småbarnsförälder har jag nog med bekymmer. Våra högsta partiföreträdare behöver inte lägga sten på börda.

DAVID GERSON
Egenföretagare och kommunpolitiker
Jönköping