Skolan först!

En bra skola är det främsta verktyget för ett samhälle där alla barn och unga får möjlighet att förverkliga sina drömmar.

Ledaren i Jönköpings Posten uppmärksammar att Liberalerna i Jönköping, driver en tydlig prioritering där vi sätter skolan först. I sak ger oss ledarskribenten rätt, när vi argumenterar för att om det går bra för barnen i skolan, så går det bra för vår kommun och vårt land.

Men man tycker också att det är dålig tajming av oss att argumentera för detta samtidigt som kommunledningen i budgetdirektiven gett bl a Barn- och utbildningsnämnden uppdraget att beskriva konsekvenserna av en effektivisering/besparing.

Ledarskribenten tycker därför att vi sitter i en rävsax.

Vi ser det inte så. Ett stabilt välfärdssamhälle är beroende av en stabil och sund samhällsekonomi. Om kommunens och landets ekonomi missköts, är det välfärdens kärna, dit förskola och skola hör, som drabbas hårdast. En låt-gå-attityd i budgetarbetet drabbar alltid dom sköraste delarna av samhället. Ett synsätt där man inte analyserar konsekvenserna av alternativen undergräver den ekonomiska stabiliteten som bland annat barn och elever i förskolor och skolor är beroende av.

I Jönköping har vi färre barn i förskolans grupper, fler förskollärare och lärare per antal barn än i de flesta andra jämförbara kommuner, bland annat därför att nämnderna varje år måste beskriva konsekvenserna av eventuella effektiviseringar. Ekonomin i Jönköping är välskött.

Vår linje är klar. Kvaliteten i den verksamhet som förskolor och skolor bedriver i vår kommun är en central prioritering för vår del. Antalet barn i förskolans grupper ska snarare minska än öka. Antalet barn per förskollärare och antalet elever per lärare ska inte öka. Reformer och kvalitetsutveckling inom välfärdsområdet är viktigare än annat.

En bra skola är det främsta verktyget för ett samhälle där alla barn och unga får möjlighet att förverkliga sina drömmar.

 

Liberalerna i Jönköping

David Gerson
Sascha Carlsson
Stig-Arne Tengmer