Se religionen som en tillgång

”Det finns en rädsla för religion inom vår skolpolitik. Idag går omkring en procent av alla grundskoleelever på en friskola med konfessionell inriktning”, skriver Jakob Olofsgård (L) och Anna Ekström (L).

VI BEHÖVER göra upp med den beröringsskräck som finns för religion och konfessionella friskolor.

vårt samhälle vinner på kunskap och erfarenheter av varandra. Som liberaler tror vi på människors frihet att välja, även om vi själva inte hade gjort det valet.

Det finns en rädsla för religion inom vår skolpolitik. Idag går omkring en procent av alla grundskoleelever på en friskola med konfessionell inriktning. Av dessa går ungefär tre promille på en friskola med muslimsk inriktning. För den som vill göra detta till ett problem, blir det endast till ett slag i luften.

TVÄRTOM KAN VI istället se religion som en tillgång i vårt svenska samhälle, inte en belastning. Den är till vägledning för människor för att orka leva och finna mening. Därför är det oerhört främmande att en religion enbart ska förpassas till en fritidssysselsättning.

Sverige utgörs idag av ett vackert multireligiöst landskap. Ingen tjänar på att förpassa denna verklighet till förortens källarlokal. Då riskerar fundamentalism och extremism att gro. Istället ska vi lyfta fram religionens roll och plats i det öppna samhället.

Den konfessionella skolan ska granskas av Skolinspektionen och lever den inte upp till skollagen ska den stängas.

Dagens problem är att de som inte sköter sig inte kan stängas av Skolinspektionen. De slinker igenom i överklaganden, det är det verkliga problemet, inte att en procent har valt en religiös skola. Ingången ska vara en bra skolgång. Har du sedan valt att göra den på en hockeyskola, Montessori eller religiös är var och ens fria val.

BEGREPPET konfessionell är i sig förvirrande. Mycket av den frihet vi idag behöer försvara är av konfessionell och filosofisk natur, som alla människors lika värde och jämställdhet mellan män och kvinnor.

Inte ska skolan sluta stå upp för dessa värderingar? När någon säger att du ska behandla andra som du själv vill bli behandlad ser vi det som viktig värdering.

När sedan detta knyts till en religion, vill vi då förbjuda det?

Sverige ska fortsätta att följa Europakonventionen, där varje förälder har rätt att välja den skola som stämmer överens med den egna religiösa eller filosofiska övertygelsen.

En förälder ansvarar för sitt barns uppfostran och gör många val för sitt barns bästa. Vi kanske inte gillar vad andra väljer för sina barn, men det utesluter inte att vi då ska se till att alla får leva i ett fritt och öppet samhälle där val kan göras om närsomhelst i livet.

TILL LIBERALERNAS landsmöte i höst kommer vi skriva en motion som vi vill att Sveriges skolparti ska ställa sig bakom. En motion som värnar skolvalet och mångfalden av skolor.

Vi behöver se religionen som en tillgång i vårt viktiga integrationsarbete, och hjälpa människor, att med sin tro, fungera i det västerländska frihetliga samhället.

En god dialog och samarbete med konfessionella friskolor kan bli ett kraftfullt redskap mot utanförskap och segregation. Religionen är dessutom en av de starkaste krafterna att förmedla sunda värderingar.

Det är dags att vi ser den som en tillgång och inte ett hot. En frihet värd att försvaras.

Jakob Olofsgård (L) Jönköping
Anna Ekström (L) Partistyrelsen