Så minskar vi klyftorna i skolan

I SKOLAN kan helt nya världar öppnas för ett barn som aldrig får veta hemma att man kan läsa tidningen, öppna en bok eller plugga vidare på universitet. På det barnet ska skolan ha höga förväntningar och tydliga kunskapskrav. För den eleven ska de bästa lärarna och de bästa förutsättningarna finnas. Så minskar vi klyftorna, och så bygger vi ett Sverige där alla barn får en chans att hitta sin väg och uppfylla sina drömmar – trots att starten kan vara orättvis.

NU ÄR SOMMARLOVET slut och förväntansfulla elever tar plats i skolbänkarna.

Men när skolan slår upp klassrumsdörrarna blir det också tydligt att livet kan vara orättvist i starten.

Några barn får en godnattsaga varje kväll, i andra hem öppnar ingen någonsin en bok. En del får hjälp med läxorna, andra får aldrig frågan om hur det var i skolan idag.

Den svenska skolan ger en fantastisk möjlighet att kompensera för den orättvisa starten, och ge vartenda barn en chans att hitta sin väg och uppnå sin dröm – oavsett bakgrund.

Det var därför som liberaler en gång var med och genomdrev folkskola för alla barn. För kunskap är det viktigaste verktyget för att ta sig framåt i livet.

VARENDA SKOLA i vår kommun och i hela Sverige ska naturligtvis vara riktigt bra.

Men om alla barn ska ha samma chans, då måste vi satsa mest där behoven är som störst. I skolor med stora utmaningar behöver de bästa rektorerna och lärarna finnas.

För lärarna är skolans viktigaste resurs – och de behöver bli fler. Då måste lönerna upp, lärarutbildningen bli bättre.

Men lika viktigt för att höja läraryrkets status, är att det är läraren som ska bestämma i klassrummet – och få stöd för att skapa lugn och arbetsro. Fokus på kunskap, lärare som får möjlighet att verkligen undervisa, och tidigare betyg är viktiga verktyg.

För ett stökigt klassrum kommer alltid att drabba de elever hårdast som har minst stöd hemifrån och behöver skolan som mest.

Mycket viktigt är också att fler special-lärare utbildas. Att satsa på lärarna är därför ett säkert sätt att ge fler barn bättre chanser i livet – och det är så klyftorna minskar.

IBLAND ÄR det helt enkelt mer tid som behövs för att fler ska få en chans. Nyanlända elever ska kunna få både sommarskola och ett extra läsår för att komma ikapp.

Sommarskolan i Jönköpings kommun har varit och är en mycket lyckad satsning. Det är också viktigt att ordna tid och plats för läxläsning med utbildade pedagoger tillgängliga efter skoltid.

Att vi får välja skola åt våra barn är numera självklart. Tack vare valfriheten kan fler elever utvecklas efter sina förutsättningar, och vi har fått en större mångfald. Det är bra.

Men samtidigt har den ökande bostadssegregationen bidragit till växande klyftor.

Vi som försvarar valfriheten måste nu hitta fler sätt att minska klyftorna mellan barn som växer upp i olika kommundelar såväl i vår kommun som i landet i stort.

Ett sätt är att låta alla föräldrar göra ett aktivt val mellan skolor. Ett annat är att fler skolor är med och tar emot nyanlända och asylsökande.

I SKOLAN kan helt nya världar öppnas för ett barn som aldrig får veta hemma att man kan läsa tidningen, öppna en bok eller plugga vidare på universitet.

På det barnet ska skolan ha höga förväntningar och tydliga kunskapskrav. För den eleven ska de bästa lärarna och de bästa förutsättningarna finnas.

Så minskar vi klyftorna, och så bygger vi ett Sverige där alla barn får en chans att hitta sin väg och uppfylla sina drömmar – trots att starten kan vara orättvis.

 

Sascha Carlson
Lennart Fransson
Stig-Arne Tengmer
Bertil Rylner

Skolpolitiker för Liberalerna, Jönköpings kommun