Jämställdhet. Bakåtgången måste stoppas.

LIBERALA KVINNOR I Jönköpings län anser att kvinnor och män måste kunna delta på samma villkor i fråga om beslutsfattande i regionen.

I JP lördag den 2 februari kan vi läsa om att jämställdheten har gått bakåt i regionfullmäktige och att gamla strukturer av manligt och kvinnligt frodas i demokratins styrelserum. Det ser bra ut helhetligt, men det grundläggande arbetet sker i nämnderna och där sitter det betydligt fler män än kvinnor, kvinnorna har efter valet blivit färre på inflytelserika poster.

Liberala kvinnor i Jönköpings län anser i enlighet med regeringens första jämställdhetsdelmål att regionen bör aktivt arbeta med att uppnå en jämn fördelning av makt och inflytande i samhället och att kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare samt forma villkoren för beslutsfattandet inom samhällets alla sektorer.

MÖJLIGHETEN att påverka beslutens innehåll förutsätter deltagande i beslutsfattandet. För att kvinnor ska kunna uppnå halva den reella makten, oavsett sektor, krävs också inflytande över vilka frågor som tas upp respektive avvisas på dagordningen.

Liberala kvinnor i Jönköpings län anser att en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män är en avgörande förutsättning för att maktutövning ska kunna förändras i jämställd riktning. Precis som Joel Hedegaard, lektor vid HLK uppger i artikeln är det inte bara betydelsefullt utifrån ett rättvisepatos med jämn könsfördelning, utan också ett sätt att kunna visa framtida generationer att det är möjligt att nå en viss position.

Marie Vaadre (L)
Ordf. Liberala kvinnor i Jönköpings län
EU-parlamentskandidat

Sascha Carlsson (L)
Ordf. Liberalerna i Jönköping
Ersättare i Regionfullmäktige och i nämnden för Folkhälsa och sjukvård